SV

avskild {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
Jag förvandlas till en enskild individ, avskild från energiflödet runtom mig och avskild från er.
I become a single solid individual, separate from the energy flow around me and separate from you.
Och så fort min vänsta hjärnhalva säger till mig att "jag är," blir jag avskild.
And as soon as my left hemisphere says to me "I am," I become separate.
Jag skulle därför vilja ha en oberoende Europeisk socialfond (ESF), avskild från EU:s strukturpolitik.
Therefore, I would like to see an independent European Social Fund (ESF) which is separate from the European structural policy.
avskild (även: reserverad, distanserad)
Det har en politisk klass som i allt högre grad är avskild från folkets önskningar.
It has a political class that is increasingly detached from the wishes of its people.
De konflikter vi står inför i dag är konflikter där civilbefolkningen inte är avskild från konflikten.
The conflicts we are facing today are conflicts where the civil population is not detached from the conflict.
avskild (även: distinkt)
avskild (även: enstaka, isolerad, ensam)
Återvändandepolitiken kan inte ses som en avskild väg, utan bör ses som en nödvändig del av ett fullständigt paket för invandring, inklusive laglig sådan, och asyl.
The return policy cannot be looked upon in an isolated way, but should be seen as a necessary part of a total package on migration, including legal, as well as asylum.
Det är lätt att tro, när man ser på ett isberg, att de är isolerade, att de är avskilda och ensamma, så som vi människor ibland ser oss själva.
It's easy to think, when you look at an iceberg, that they're isolated, that they're separate and alone, much like we as humans sometimes view ourselves.
Östersjön är avskild och grund, och vattnet byts inte ut snabbare än på 30 år, vilket gör den mycket sårbar.
The Baltic Sea is secluded and shallow; its water changes only once every 30 years, which makes it very vulnerable.
2. gammalmodigt
3. "som har isolerat läge"
It's a very solitary creature.

Användningsexempel för "avskild" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet betyder att den frågan inte kan ses avskild från situationen i världen.
This means that this question cannot be viewed divorced from the world situation.
SwedishDet har en politisk klass som i allt högre grad är avskild från folkets önskningar.
It has a political class that is increasingly detached from the wishes of its people.
SwedishOch så fort min vänsta hjärnhalva säger till mig att "jag är," blir jag avskild.
And as soon as my left hemisphere says to me "I am," I become separate.
SwedishJag förvandlas till en enskild individ, avskild från energiflödet runtom mig och avskild från er.
I become a single solid individual, separate from the energy flow around me and separate from you.
SwedishSådana arter har en benägenhet att utvecklas särskilt på öar, eftersom öar erbjuder en geografiskt avskild miljö.
These species are more prone to develop on islands because of their geographical isolation.
SwedishDe konflikter vi står inför i dag är konflikter där civilbefolkningen inte är avskild från konflikten.
The conflicts we are facing today are conflicts where the civil population is not detached from the conflict.
SwedishÖstersjön är avskild och grund, och vattnet byts inte ut snabbare än på 30 år, vilket gör den mycket sårbar.
The Baltic Sea is secluded and shallow; its water changes only once every 30 years, which makes it very vulnerable.
SwedishJag skulle därför vilja ha en oberoende Europeisk socialfond (ESF), avskild från EU:s strukturpolitik.
Therefore, I would like to see an independent European Social Fund (ESF) which is separate from the European structural policy.
SwedishGenom mitt arbete försöker jag uttrycka att människan inte är avskild från naturen och att allting hänger ihop.
Through my work I'm trying to articulate that humans are not separate from nature and that everything is interconnected.
SwedishDet är ett väldigt avskild sort.
SwedishBara den som har gått omkring fullkomligt förvirrad och avskild från Europas ekonomiska verklighet kan i dag vara förvånad.
Only those who have been going around with their heads completely in the clouds and divorced from Europe's economic reality could be surprised today.
SwedishEU:s fiske i Medelhavet får inte längre betraktas som en avskild del, utan bör helt och hållet omfattas av den nya gemensamma fiskeripolitikens alla aspekter.
European fisheries in the Mediterranean must cease to be considered as an outlier and must be fully and firmly covered by all aspects of the new CFP.
SwedishÅtervändandepolitiken kan inte ses som en avskild väg, utan bör ses som en nödvändig del av ett fullständigt paket för invandring, inklusive laglig sådan, och asyl.
The return policy cannot be looked upon in an isolated way, but should be seen as a necessary part of a total package on migration, including legal, as well as asylum.
SwedishDenna situation kan naturligtvis inte ses avskild från den ännu ringa närvaron av kvinnor i professionella och interprofessionella organisationer och i det politiska beslutsfattandet.
This situation cannot of course be separated from the still poor representation of women in professional and interprofessional organisations and in the political decision-making process.

Synonymer (svenska) till "avskild":

avskild
Swedish
avskilja