1. allmänt
avskeda (även: sparka, slänga ut, lägga av med)
Vad det kan göra är att anställa och avskeda chefer.
What it can do is hire and fire the bosses.
We cannot fire the whole Commission.
Ett övervakningscentrum ersätter inte den politiska viljan att hindra de stora företagen från att avskeda för att få större vinst.
A monitoring centre cannot replace the political will to prevent big business sacking workers to make bigger profits.
Detta parlament har makten att avskeda hela kommissionen.
This House is empowered to dismiss the whole of the Commission.
Bortsett från de individuella skillnader som finns hotar även Opel att avskeda tusentals arbetstagare.
Over and above the individual differences which exist, Opel too is threatening to dismiss thousands of workers.
Det finns möjlighet att avskeda inkompetenta anställda i enlighet med artikel 52 i tjänsteföreskrifterna.
There does exist the opportunity to dismiss incompetent employees on the basis of Article 52 of the staff regulations.
Om den fabrik som har den högsta produktiviteten i Europa tvingas avskeda en fjärdedel av de anställda må Gud hjälpa oss när krisen drabbar de mindre produktiva med full kraft.
If the plant with the highest productivity in Europe needs to lay off a quarter of its workforce, then heaven help us when this crunch fully hits the less productive.
Slutligen har det multinationella företaget Alcatel Lucent som ni redan vet beslutat sig för att avskeda 12 500 anställda under de kommande tre åren, varav de flesta arbetar i EU.
Finally, as you will already know, the multinational Alcatel Lucent has decided to lay off 12 500 workers over the next three years, most of whom work in Europe.
2. näringsliv
Detta parlament har makten att avskeda hela kommissionen.
This House is empowered to dismiss the whole of the Commission.
Bortsett från de individuella skillnader som finns hotar även Opel att avskeda tusentals arbetstagare.
Over and above the individual differences which exist, Opel too is threatening to dismiss thousands of workers.
Det finns möjlighet att avskeda inkompetenta anställda i enlighet med artikel 52 i tjänsteföreskrifterna.
There does exist the opportunity to dismiss incompetent employees on the basis of Article 52 of the staff regulations.
avskeda (även: sparka)
Om den fabrik som har den högsta produktiviteten i Europa tvingas avskeda en fjärdedel av de anställda må Gud hjälpa oss när krisen drabbar de mindre produktiva med full kraft.
If the plant with the highest productivity in Europe needs to lay off a quarter of its workforce, then heaven help us when this crunch fully hits the less productive.
Slutligen har det multinationella företaget Alcatel Lucent som ni redan vet beslutat sig för att avskeda 12 500 anställda under de kommande tre åren, varav de flesta arbetar i EU.
Finally, as you will already know, the multinational Alcatel Lucent has decided to lay off 12 500 workers over the next three years, most of whom work in Europe.
3. militärt
4. vardagligt
(Applåd) Och under det första året, var jag tvungen att avskeda hälften av männen.
(Applause) And in the first year, I had to fire half of the men.
Vad det kan göra är att anställa och avskeda chefer.
What it can do is hire and fire the bosses.
Vårt första steg var därför att upplösa KGB och avskeda hela polisstyrkan ...
Our first step was therefore to dissolve the KGB and fire the entire police force ...
Nationernas Europa vill därför också avskeda Santers kommission i dag.
That is why the Europe of Nations Group also wishes to sack Mr Santer's Commission today.
I stället finns det behov av en ordentlig intern kontroll och bättre möjligheter att avskeda folk.
Instead, there is a need for proper internal control and the ability to sack people more easily.
Han borde i stället avskeda den som inte ger de folkvalda vad de vill ha.
Instead, he ought to sack the people who do not give the elected representatives what they ask for.

Användningsexempel för "avskeda" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVårt första steg var därför att upplösa KGB och avskeda hela polisstyrkan ...
Our first step was therefore to dissolve the KGB and fire the entire police force ...
SwedishDe fick inga som helst förvarningar om planerna på att avskeda dem.
They were given absolutely no prior information about the plans for their dismissal.
Swedish(Applåd) Och under det första året, var jag tvungen att avskeda hälften av männen.
(Applause) And in the first year, I had to fire half of the men.
SwedishNationernas Europa vill därför också avskeda Santers kommission i dag.
That is why the Europe of Nations Group also wishes to sack Mr Santer's Commission today.
SwedishJunirörelsen och Folkrörelsen vill därför också avskeda Santers kommission i dag.
That is why the June Movement and the People's Movement wish to sack Mr Santer's Commission today.
SwedishTa omröstningen på allvar; avskeda de kommissionärer som inte har parlamentets förtroende!
Take the vote seriously; discharge Commissioners who do not have the confidence of Parliament!
SwedishHan borde i stället avskeda den som inte ger de folkvalda vad de vill ha.
Instead, he ought to sack the people who do not give the elected representatives what they ask for.
SwedishMin partner och jag, Thom, vi var tvugna att avskeda alla våra anställda.
My partner and I, Thom, we had to let all our employees go.
SwedishHan borde i stället avskeda den som inte ger de folkvalda vad de vill ha.
He ought to have sacked the people who prevent elected representatives from obtaining what they ask for.
SwedishI stället finns det behov av en ordentlig intern kontroll och bättre möjligheter att avskeda folk.
Instead, there is a need for proper internal control and the ability to sack people more easily.
SwedishDet behövs i stället en offentlig intern kontroll och bättre möjligheter att avskeda folk.
Instead, there is a need for public, internal supervision and for more leeway when it comes to sacking people.
SwedishDet behövs i stället en ordentlig intern kontroll och bättre möjligheter att avskeda folk.
Instead, there is a need for public, internal supervision and for more leeway when it comes to sacking people.
SwedishDetta parlament har makten att avskeda hela kommissionen.
This House is empowered to dismiss the whole of the Commission.
SwedishHan kommer allvarligt överväga att avskeda en kommissionär om parlamentet uttalar sitt misstroende.
He will seriously consider firing Commissioners if Parliament expresses its lack of confidence in them.
SwedishBortsett från de individuella skillnader som finns hotar även Opel att avskeda tusentals arbetstagare.
A short while ago, I left a hearing of trade unionists who represent workers at the Opel car factory.
SwedishJo, presidenten återinförde den rättsliga ram som gav honom befogenhet att avskeda parlamentet.
Yes, the legal framework order was reintroduced by the president, giving him powers to dismiss the parliament.
SwedishBortsett från de individuella skillnader som finns hotar även Opel att avskeda tusentals arbetstagare.
Over and above the individual differences which exist, Opel too is threatening to dismiss thousands of workers.
SwedishRedan nu talar man om att avskeda 10 procent av de anställda inom verksamhetsområdet forskning och utveckling i Tyskland.
A plan to cut 10 % of the German research and development workforce is already being discussed.
SwedishEuropeiska skattepengar ska användas för att stabilisera fabriker på orter i Europa, inte för att avskeda anställda.
European tax revenue is meant to be used to stabilise plants in European locations, not to axe jobs.
SwedishDet är också viktigt att erkänna att Gama för närvarande håller på att försöka avskeda de arbetstagare som avslöjade denna svindel.
This money belonged to the 800 or so Turkish workers working for this company in Ireland.

Synonymer (svenska) till "avskeda":

avskeda
avsked