"avskaffade" - Engelsk översättning

SV

"avskaffade" på engelska

volume_up
avskaffade {perf. part.}
SV

avskaffade {perfektparticip}

volume_up
avskaffade
Mitt land Litauen, som kämpar med den ekonomiska krisen, avskaffade mervärdesskattesänkningar.
My country Lithuania, battling with the economic crisis, abolished VAT reductions.
Hur som helst avskaffade Polen dödsstraffet 1988, för nästan tjugo år sedan.
Anyway, Poland abolished the death penalty in 1988, nearly twenty years ago now.
Först, 1999, avskaffade vi från år 2000 omställningen av klockan.
First, in 1999, from 2000 we abolished turning the clock.
avskaffade (även: återkallade)

Användningsexempel för "avskaffade" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishHur som helst avskaffade Polen dödsstraffet 1988, för nästan tjugo år sedan.
Anyway, Poland abolished the death penalty in 1988, nearly twenty years ago now.
SwedishOm man avskaffade den skulle det bli omöjligt att skriva nya datorprogram.
Moreover, this is precisely the principle established by the Munich Convention.
SwedishVi hälsar därför med glädje att Bulgarien nyligen avskaffade dödsstraffet.
We therefore welcome Bulgaria's recent decision to abolish capital punishment.
SwedishFör det fjärde sa vi att vi ville att man avskaffade alla hinder mot utrikes resor.
Fourthly, we said that we wanted the abolition of all restrictions to external travel.
SwedishMen Europaparlamentet avskaffade genom ändringsförslag 85 denna möjlighet till undantag.
The European Parliament, however, removed this exception by means of Amendment No 85.
SwedishMitt land Litauen, som kämpar med den ekonomiska krisen, avskaffade mervärdesskattesänkningar.
My country Lithuania, battling with the economic crisis, abolished VAT reductions.
SwedishOm man avskaffade den skulle det bli omöjligt att skriva nya datorprogram.
Abolishing it would make it impossible to write new computer programs.
SwedishUnder 2009 avskaffade Burundi, Togo och den amerikanska staten New Mexico dödsstraffet.
During 2009 Burundi, Togo and the US State of New Mexico all abolished the death penalty.
SwedishPortugal är det land som först avskaffade dödsstraff och livstidsfängelse i sin straffskala.
Portugal was the first country to abolish the death penalty and whole life imprisonment.
SwedishRådet avskaffade därmed den negativa reserv som förts in i den preliminära budgeten.
Consequently, the Council deleted the negative reserves written into the preliminary draft budget.
SwedishNär det gäller Sverige så avskaffade Sverige icke-diskrimineringsregeln redan år 1995.
As far as Sweden is concerned, Sweden has already abolished the non-discrimination rule in 1995.
SwedishHär har vi inget brott och vi har ett straff som vi avskaffade för många år sedan i Storbritannien.
Here we have no crime and we have a penalty which we in Britain abolished many years ago.
SwedishEuropeiska unionen avskaffade stödet till Burundi i januari 1997.
The European Union suspended aid to Burundi in January 1997.
SwedishAvskaffade bidrag till den europeiska tobaksodlingen skulle leda till att den försvann helt och hållet.
The withdrawal of aid from European tobacco production would lead to its total disappearance.
SwedishDessutom medverkade organisationen till att man avskaffade det förmånssystem som inrättades med Lomékonventionen.
Furthermore, it has ended the preferential system instituted by the Lomé Convention.
SwedishFörst, 1999, avskaffade vi från år 2000 omställningen av klockan.
First, in 1999, from 2000 we abolished turning the clock.
Swedish(PL) Redan i maj 2005 avskaffade Ukraina visumkravet för medborgare i Europeiska unionen.
(PL) As early as May 2005 Ukraine withdrew the requirement to obtain visas for citizens of the European Union.
SwedishVid gruppens möten har bland annat sänkta eller rentav avskaffade importtullar för etanol förordats.
At meetings a reduction in, or even the abolition of, import duties on ethanol was accorded high importance.
SwedishÄven om det sker indirekt, leder de minskade och avskaffade subventionerna till tobaksodlarna till problem.
The problem has been raised, albeit indirectly, of reducing and abolishing production aids for tobacco.
SwedishPortugal är ett land som för mer än hundra år sedan avskaffade dödsstraffet.
- (PT) Mr President, ladies and gentlemen, the death penalty was abolished in Portugal over a century ago.

Synonymer (svenska) till "avskaffa":

avskaffa