"avskärma sig" - Engelsk översättning

SV

"avskärma sig" på engelska

volume_up
avskärma sig {vb} [exempel]
SV

avskärma sig {verb} [exempel]

volume_up
avskärma sig (även: ställa sig utanför)

Användningsexempel för "avskärma sig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSålunda vill EU avskärma sig från flyktingar långt bortom unionens yttre gränser.
Thus, the European Union wants to seal itself off from refugees far beyond its external borders.
SwedishJag är övertygad om att det ligger i vårt gemensamma intresse och ansvar, eftersom EU inte kan avskärma sig.
I am convinced that this is our common interest and responsibility, since the European Union cannot close itself off.
SwedishGenom att arbeta på detta sätt skulle de sannolikt dela Europa i två delar, men de skulle med ännu större visshet avskärma sig från sitt eget folk.
By persisting in this approach, they would probably cut Europe in half, and even more surely would cut themselves off from their own nation.
SwedishEuropeiska unionen får inte bara avskärma sig och enbart inrikta sig på sin konstitution, som ordförande Barroso förklarade för oss för några dagar sedan.
The European Union must not just shut itself off and focus solely on its Constitution, as President Barroso explained to us a few days ago.
SwedishEU får inte avskärma sig från omvärlden, tvärtom, vi måste sträva efter största möjliga öppenhet i världshandeln och dra maximal fördel av detta.
The EU must not close itself off from the world; on the contrary, it must strive for the greatest possible openness in world trade and draw the maximum benefit from it.
SwedishDet är nödvändigt att avskärma sig från dessa påtryckningar för att kunna göra ett noggrant och objektivt arbete, vilket jag tycker att de olika föredragandena lyckats göra i år.
We have to see past this pressure in order to do rigorous and objective work, and I believe the various rapporteurs have achieved this this year.
SwedishBehovet av att vidarebosätta flyktingar har blivit allt viktigare i ett Europa som inte vill avskärma sig från resten av världen eller vara blint för vad som försiggår där.
The need to resettle refugees has been becoming increasingly important in a Europe that does not wish to be closed off to the outside world or blind to what is going on there.
SwedishDet är en illusion att tro det skulle vara bättre för Europa att avskärma sig från resten av världen för att garantera lugn och ro, välstånd och trygghet på det egna territoriet.
It is an illusion to believe that Europe would be better to shut itself off from the rest of the world in order to guarantee peace and quiet, prosperity and security on its own territory.

Liknande översättningar för "avskärma sig" på engelska

sig pronomen
avskärma verb
föra med sig verb
English
dra med sig verb
English
dra åt sig verb
English
dra ihop sig verb
English
dra till sig verb
English
nöja sig verb
English
ha med sig verb
English
råka få med sig verb
English
få att lugna sig verb
English
ladda ur sig verb
få att lugna lägga sig verb
English
hjälpa att etablera sig verb
English
bege sig verb
English