"avsiktsförklaring" - Engelsk översättning

SV

"avsiktsförklaring" på engelska

SV

avsiktsförklaring {utrum}

volume_up
1. juridik
avsiktsförklaring
Jag röstade för stadgan om de grundläggande rättigheterna som en avsiktsförklaring.
I voted for the Charter of Fundamental Rights as a declaration of intent.
Nyttan av en femtielfte avsiktsförklaring är följaktligen något begränsad.
In consequence, the usefulness of an umpteenth declaration of intent is somewhat limited.
Jag hoppas att denna avsiktsförklaring också kommer att följas av handling.
I hope that this declaration of intent will also be followed by action.
avsiktsförklaring
Det har inte blivit någon riktig katastrof, även om avtalet inte blev mer än en avsiktsförklaring.
It has not really been a disaster, even if the agreement is merely a letter of intent.
Vi fick en avsiktsförklaring den 6 juli från sex försvarsministrar som faktiskt hade tagit ett avgörande steg på vägen, och likaså en uppförandekod för vapenexport.
We had the letter of intent of 6 July by the six defence ministers which was actually a vital step along the way, as indeed was the code of conduct on arms sales.
Även de sex EU-medlemsstater som för två år sedan undertecknade en avsiktsförklaring om samarbete har fortfarande inte kommit överens om ett ramavtal för att genomföra den avsiktsförklaringen.
Even the six EU Member States which two years ago signed a letter of intent on cooperation have still not agreed a framework agreement to implement that letter of intent.
2. näringsliv
avsiktsförklaring (även: viljeförklaringsbrev)
Det har inte blivit någon riktig katastrof, även om avtalet inte blev mer än en avsiktsförklaring.
It has not really been a disaster, even if the agreement is merely a letter of intent.
Vi fick en avsiktsförklaring den 6 juli från sex försvarsministrar som faktiskt hade tagit ett avgörande steg på vägen, och likaså en uppförandekod för vapenexport.
We had the letter of intent of 6 July by the six defence ministers which was actually a vital step along the way, as indeed was the code of conduct on arms sales.
Även de sex EU-medlemsstater som för två år sedan undertecknade en avsiktsförklaring om samarbete har fortfarande inte kommit överens om ett ramavtal för att genomföra den avsiktsförklaringen.
Even the six EU Member States which two years ago signed a letter of intent on cooperation have still not agreed a framework agreement to implement that letter of intent.
avsiktsförklaring
En avsiktsförklaring är ett bra första steg i den riktningen.
A memorandum of understanding is a good first step in that direction.
En avsiktsförklaring om genomförande av en energipolitik undertecknades med Ukraina så sent som i år under toppmötet.
A memorandum of understanding with Ukraine on the implementation of energy policy was signed only this year during the summit.
Enligt vår mening är förslaget till gemensam avsiktsförklaring från kommissionen och OLAF ett viktigt och lämpligt steg framåt.
The draft memorandum of understanding between the Commission and OLAF is, in our view, an important and opportune step forward.

Användningsexempel för "avsiktsförklaring" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSedan att en sådan, om vi hade en, inte skulle vara mer än en avsiktsförklaring.
Then, that if we had it, it would be no more than a statement of intention.
SwedishJag röstade för stadgan om de grundläggande rättigheterna som en avsiktsförklaring.
I voted for the Charter of Fundamental Rights as a declaration of intent.
SwedishDet finns stor potential här för en avsiktsförklaring från parlamentet här.
There is great potential here for an expression of will from Parliament.
SwedishJag hoppas att denna avsiktsförklaring också kommer att följas av handling.
I hope that this declaration of intent will also be followed by action.
SwedishNyttan av en femtielfte avsiktsförklaring är följaktligen något begränsad.
In consequence, the usefulness of an umpteenth declaration of intent is somewhat limited.
SwedishKöpenhamnskonferensen bör resultera i mer än bara en avsiktsförklaring.
Copenhagen should give rise to more than a mere declaration of intent.
SwedishDet har inte blivit någon riktig katastrof, även om avtalet inte blev mer än en avsiktsförklaring.
It has not really been a disaster, even if the agreement is merely a letter of intent.
SwedishTyvärr blev konferensens slutakt bara ett meddelande, inte en avsiktsförklaring.
Unfortunately the Final Act of the Conference was no more than a communiqué and a declaration of intent.
SwedishDet är därför som vi måste gå längre än till bara en avsiktsförklaring.
That is why we have to go beyond a mere declaration of intent.
SwedishEn avsiktsförklaring är ett bra första steg i den riktningen.
A memorandum of understanding is a good first step in that direction.
SwedishVarför detta förslag till avsiktsförklaring om avvisande?
Why are we tabling this proposal for a declaration of intended rejection?
SwedishJag vill insistera på det faktum att initiativet framför allt inte får begränsas till en avsiktsförklaring.
This initiative should not - I repeat should not - be a simple declaration of intent.
SwedishNär man undertecknade konventionen i februari 2006 undertecknade man en avsiktsförklaring i det avseendet.
On signing it in February 2006, they were signing a statement of intent in that regard.
SwedishDenna avsiktsförklaring har under de månader som gått sedan januari omvandlats till olika konkreta insatser.
In the months since January, these intentions have been turned into various concrete actions.
SwedishMen det kommer att stanna vid en ren avsiktsförklaring om vi inte backar upp avsikten med faktiska åtgärder.
However, it will remain a mere declaration of intent unless we back it up with effective measures.
SwedishJag välkomnar därför Jacques Barrots avsiktsförklaring.
I welcome Mr Barrot's declaration of intent to this end.
SwedishEnligt vår mening är förslaget till gemensam avsiktsförklaring från kommissionen och OLAF ett viktigt och lämpligt steg framåt.
The Eurostat affair exposed the existing weaknesses in the channels of communication.
SwedishDetta kan emellertid inte dölja att vi står inför en enkel avsiktsförklaring, vilket vi noterar.
This situation cannot hide the fact however that this is really simply a document of intentions, which we take note of.
SwedishDetta är inget hot, det är en avsiktsförklaring.
That it is not a threat, it is a statement of intent.
SwedishDärför, herr kommissionär, vill vi verkligen ha en avsiktsförklaring om huruvida övergångsperioden på fyra år är uppnåelig.
One constituent demonstrated to me in the most vivid terms what exactly those consequences will be.