SV

avsiktlig {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (fortsättning)
Deliberate release of GMOs into the environment
Synliga arresteringar har genomförts med avsiktlig hårdhänthet.
Show arrests have been carried out with deliberate heavy-handedness.
Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön
Deliberate release into the environment of GMOs
avsiktlig (även: medveten, planerad)
Vi måste dock skilja mellan avsiktlig och oavsiktlig förorening.
Nevertheless, it is necessary to differentiate between intentional and accidental pollution.
Ladies and gentlemen, this is intentional disinformation.
Det senare skulle innebära att förskingringen av penningmedel skulle ha varit avsiktlig.
The latter would imply that the misappropriation of funds was intentional.
Avsiktligt och medvetet felagerande av företag och enskilda i miljöärenden äventyrar, som vi vet, inte bara vår natur, utan det sätter också människors liv på spel.
As we know, conscious and intentional misconduct by companies and individuals in environmental matters not only puts our countryside at risk but also endangers people's lives.
För det första: skyldigheten att anmäla export av genetiskt modifierade organismer som är avsedda för avsiktlig utsättning i miljön.
Firstly, the obligation to give notice of exports of genetically modified organisms intended for deliberate release into the environment.
I stället råder en avsiktlig tvetydighet som gör det enklare för Marocko att utnyttja Västsaharas vatten och undvika att ta itu med dess illegala anspråk på territoriet.
Instead, intended ambiguity prevails so as to facilitate Morocco's abuse of Western Saharan waters and to avoid facing up to its illegal claim to the territory.
En ansenlig del av den bulgariska befolkningen fördes bort till slaveri, utrotades eller tvingades konvertera till islam, och detta är i grund och botten en avsiktlig etnisk rensning.
A considerable part of the Bulgarian population was taken away into slavery, exterminated or forcibly converted to Islam, which is basically a purposeful ethnic cleansing.
2. näringsliv
avsiktlig
Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (fortsättning)
Deliberate release of GMOs into the environment
Synliga arresteringar har genomförts med avsiktlig hårdhänthet.
Show arrests have been carried out with deliberate heavy-handedness.
Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön
Deliberate release into the environment of GMOs
avsiktlig
Vi måste dock skilja mellan avsiktlig och oavsiktlig förorening.
Nevertheless, it is necessary to differentiate between intentional and accidental pollution.
Ladies and gentlemen, this is intentional disinformation.
Det senare skulle innebära att förskingringen av penningmedel skulle ha varit avsiktlig.
The latter would imply that the misappropriation of funds was intentional.

Användningsexempel för "avsiktlig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet senare skulle innebära att förskingringen av penningmedel skulle ha varit avsiktlig.
The latter would imply that the misappropriation of funds was intentional.
SwedishDetta är avsiktlig exploatering och misshandel av djur och bör också beaktas.
This is deliberate exploitation and ill-treatment of animals and should be taken into account as well.
SwedishVi måste dock skilja mellan avsiktlig och oavsiktlig förorening.
Nevertheless, it is necessary to differentiate between intentional and accidental pollution.
SwedishSynliga arresteringar har genomförts med avsiktlig hårdhänthet.
Show arrests have been carried out with deliberate heavy-handedness.
SwedishAtt göra tre eller fler misstag är ett tecken på dumhet, galenskap eller avsiktlig vilja att skada.
To make three or more is an indication of stupidity, insanity or deliberate mischief-making.
SwedishMen det är icke desto mindre onekligen ett resultat av en avsiktlig förändring i budgetpolitiken.
But, nevertheless, it is also undeniably the fruit of a deliberate change in budgetary strategy.
SwedishAvsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (fortsättning)
Deliberate release of GMOs into the environment
SwedishJag håller med om det, men det finns inga klara bevis på att detta var en avsiktlig regeringspolitik.
I agree with that, but there is no clear evidence that this was deliberate government policy.
SwedishAvsiktlig språklig diskriminering förekommer även i EuroNews.
Deliberate language discrimination also occurs in EuroNews.
SwedishKompromisspaketet ger parlamentet rätt att kontrollera avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer.
The compromise package gives Parliament the right to control the deliberate release of GMOs.
SwedishDen rätten kan inte upphävas utan att det är fråga om en avsiktlig kränkning av fördraget och dess artikel 109j.
It is not possible to disregard this without deliberately violating article 109j of the Treaty.
SwedishAvsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön
Deliberate release into the environment of GMOs
SwedishAvsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön
Deliberate release of GMOs into the environment
SwedishSå till nödvändigheten av ett omedelbart agerande på gemenskapsnivå vid avsiktlig förorening av havet.
Then there is the need for immediate action at Community level in the event of deliberate marine pollution.
SwedishHon har pekat på fall av avsiktlig grymhet och dålig behandling av djur i vissa medlemsstater.
She has pointed to cases of deliberate cruelty and mistreatment of animals which have occurred in some Member States.
SwedishI kommissionens förslag upprätthålls förbudet mot avsiktlig användning av GMO och genetiskt modifierade produkter.
The proposal of the Commission maintains the ban on the deliberate use of GMOs or GM-derived products.
SwedishDirektiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön är i kraft.
Directive 2001/18/EC concerning the deliberate release into the environment of genetically modified organisms is in force.
SwedishFörorening av havet, oavsiktlig eller avsiktlig, är ett av de största hoten mot Västeuropas marina miljö.
Marine pollution, accidental and deliberate, is one of the major threats to the marine environment of Western Europe.
SwedishJag vill mycket varmt gratulera Bowe för hans betänkande om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön.
I warmly congratulate Mr Bowe on his report on the deliberate release into the environment of GMOs.
SwedishDetta är avsiktlig desinformation.
Ladies and gentlemen, this is intentional disinformation.

Synonymer (svenska) till "avsiktlig":

avsiktlig
avsiktligt