"avsikter" - Engelsk översättning

SV

"avsikter" på engelska

EN
SV

avsikter {verb}

volume_up
avsikter

Användningsexempel för "avsikter" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag vet inte vad man har för avsikter när det gäller fårfarmarna i min valkrets.
I do not know what the intention would be for the sheep farmers in my constituency.
SwedishJag vill också gärna veta vad ordförandeskapet har för avsikter i den frågan.
I should like to know what the Presidency intends to do on this subject as well.
SwedishJag har sannerligen inga avsikter att hålla er kvar här till midnatt.
Mr President, I certainly have no intention of keeping you here until midnight.
SwedishDan Jørgensen har dock haft goda avsikter, och han har lyckats inom många områden.
Mr Jørgensen, however, has had good intentions and he has succeeded in many areas.
SwedishJag hälsar alla med rättvisa och ärliga handlingar och avsikter varmt välkomna.
A warm welcome to everyone whose actions and intentions have been fair and sincere.
SwedishDet är upp till oss att se till att detta blir mer än en samling goda avsikter.
It is up to us to ensure that this is more than just a catalogue of good intentions.
SwedishDet är ingen mening att göra eller försöka göra en andra tolkning av våra avsikter.
There is no point in second-guessing or trying to second-guess our intentions.
SwedishNi har uttryckt avsikter om att ta itu med vad ni benämner nya ekonomiska reformer.
You have expressed your intention to carry out what you call new economic reforms.
SwedishSedan dess har ni ständigt bekräftat era lovvärda avsikter i det avseendet.
Since then you have frequently restated your laudable intentions in this respect.
SwedishJag kan försäkra den ärade ledamoten om att mina avsikter var renodlat positiva.
I can assure you, dear Member, that my intention was absolutely positive.
SwedishI politiken är goda avsikter inte bara otillräckliga, utan de är också ett slöseri.
In politics, good intentions are not only inadequate, they are also a waste.
SwedishDet är dock inte nödvändigt att ge denna uppsättning av goda avsikter en konkret form.
This catalogue of good intentions does need to be given tangible form, however.
SwedishVilka goda avsikter, vilka goda förslag, vilken viktig grönbok från kommissionen!
What a good aim, what fine proposals, what an important Commission report!
SwedishToppmötet i Washington ledde fram till en imponerande katalog över vällovliga avsikter.
The Washington summit produced an impressive catalogue of commendable intentions.
SwedishVi måste vara försiktiga så att goda avsikter inte leder till överdriven byråkrati.
We need to be careful that good intentions do not descend into excessive bureaucracy.
SwedishJag vill också gärna veta vad ordförandeskapet har för avsikter i den frågan.
It is pushed into the background and left out of the real notion of growth.
SwedishNär jag lyssnar till kommissionär Kyprianou tvivlar jag inte på hans goda avsikter.
Listening to Commissioner Kyprianou speak, I have no doubt as to his good intentions.
SwedishOrdförandeskapet måste snarast klargöra sina verkliga avsikter på det här området.
The Presidency must clarify its real intentions in this matter as quickly as possible.
SwedishJag välkomnar givetvis hans avsikter att unionen skall lyssna på folket.
I welcome, of course, his intention that the Union should listen to the people.
SwedishDet betyder att de nuvarande aktieägarna måste lämna klara deklarationer om sin avsikter.
That means that the current shareholders must clearly declare their intentions.