SV

avsöndras {verb}

volume_up

Användningsexempel för "avsöndras" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishPentaBDE har förmåga att bioackumuleras och är långlivat, och har den egenskapen att det avsöndras ur skummet och tränger in i vårt blod och i vårt nervsystem via den omgivande luften.
PentaBDE builds up and remains in the environment, it escapes from the foam and enters our blood stream and nervous system via the atmosphere.