"avrustning" - Engelsk översättning

SV

"avrustning" på engelska

SV

avrustning {utrum}

volume_up
 Anser kommissionen att avrustning ingår som ett led i den europeiska säkerhetspolitiken?
 Does the Commission consider disarmament to be part of a European Security Policy?
Detta förväntas leda till en mindre aggressiv politik och slutligen till avrustning.
This is expected to result in milder policies and, ultimately, disarmament.
(Skratt) När det gäller vapen, så är det bästa redskapet för avrustning än så länge kärnkraft.
." ~~~ (Laughter) In terms of weapons, the best disarmament tool so far is nuclear energy.

Användningsexempel för "avrustning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSyftet med resolutionen är att ge Irak möjlighet till en fredlig avrustning.
The whole point of this resolution is to give Iraq a chance to disarm peaceably.
SwedishDetta förväntas leda till en mindre aggressiv politik och slutligen till avrustning.
This is expected to result in milder policies and, ultimately, disarmament.
Swedish Anser kommissionen att avrustning ingår som ett led i den europeiska säkerhetspolitiken?
 Does the Commission consider disarmament to be part of a European Security Policy?
SwedishDet är just därför som även EU bör tvinga fram en avrustning.
That is exactly why Europe, too, should press for disarmament.
SwedishEller vill man då förhandla om en avrustning?
Or will we then want to enter into negotiations concerning their dismantling?
SwedishDet skulle vara en helt annan sak om något sådant skedde inom ramen för en ansats till allmän avrustning.
It would be a different matter if this were part of a joint endeavour aimed at general disarmament.
SwedishDet som behövs är avrustning, och det behövs omedelbart.
What is needed is disarmament, and it is needed right now.
Swedish(Skratt) När det gäller vapen, så är det bästa redskapet för avrustning än så länge kärnkraft.
I'm just pro-arithmetic." ~~~ (Laughter) In terms of weapons, the best disarmament tool so far is nuclear energy.
SwedishFN har visat vägen: framtvinga en avrustning genom inspektioner och kräva svar på inspektörernas frågor.
The UN has shown the way: by forcing disarmament through inspections and demanding answers to the inspectors' questions.
SwedishFN har visat vägen: framtvinga en avrustning genom inspektioner och kräva svar på inspektörernas frågor.
The UN has shown the way: by forcing disarmament through inspections and demanding answers to the inspectors ' questions.
SwedishDen 17 februari förklarades att problemet med Irak var dess avrustning, vilket gav upphov till komplimanger från Bush.
On 17 February, it was declared that the problem with Iraq was its disarmament, and this provoked Mr Bush's congratulations.
SwedishDet vi vill och nu måste sträva efter i desto högre grad är att steg för steg närma oss det slutliga målet med nukleär avrustning.
What we want to see and must now strive that much more to achieve is a step-by-step approach to the final goal of nuclear disarmament.
SwedishVi litar på att FN:s vapeninspektörer skall kontrollera Iraks faktiska avrustning, eller fastställa dess uppenbara brott mot resolutionen.
We look to the United Nations inspectors to oversee effective disarmament by Iraq or to establish its clear breach of the resolution.
SwedishVi litar på att FN: s vapeninspektörer skall kontrollera Iraks faktiska avrustning, eller fastställa dess uppenbara brott mot resolutionen.
We look to the United Nations inspectors to oversee effective disarmament by Iraq or to establish its clear breach of the resolution.
SwedishFör närvarande samarbetar vi med rådet för att säkra nödvändig finansiering för att genomföra unionens politik på områdena icke-spridning och avrustning.
Our relations with China which, as Mr Jarzembowski said, are important, will certainly help us to bring pressure to bear on North Korea.
SwedishKommissionen stöder dessa ansträngningar för att gynna såväl avrustning, särskilt i Ryssland, som icke-spridning, och kommer så även att göra i fortsättningen.
The Commission supports and will continue to support these efforts to encourage both disarmament, particularly in Russia, and non-proliferation.
SwedishFör närvarande samarbetar vi med rådet för att säkra nödvändig finansiering för att genomföra unionens politik på områdena icke-spridning och avrustning.
We are at present working with the Council to secure the necessary funding to implement the Union’s policies in the areas of non-proliferation and disarmament.
SwedishFör det andra frågan gäller om avrustning, och ett bidrag till avrustningen när det gäller ABC-vapen, och tekniskt bidrag till att förstöra dessa vapen.
The second is the issue of disarmament, a contribution towards the abolition of nuclear, bacteriological and chemical weapons, a technical contribution to their destruction.
SwedishKommissionen stöder dessa ansträngningar för att gynna såväl avrustning, särskilt i Ryssland, som icke-spridning, och kommer så även att göra i fortsättningen.
I totally agree with those who have said, as Mr Ford has just done, that it would also be wrong for the European Union to act as a provider of funds without a political role.
SwedishDet är detta den här konflikten handlar om, och därför vill jag politiskt stå bakom de länder som i natt inledde denna åtgärd för avrustning, liksom den nederländska regeringen också gör.
That is what this conflict is about and that is why, politically, I want, in common with the Dutch Government, to support those countries which last night began this action to disarm Iraq.

Synonymer (svenska) till "avrustning":

avrustning
Swedish