"avrundning" - Engelsk översättning

SV

"avrundning" på engelska

SV

avrundning {utrum}

volume_up
avrundning
Hur ställer sig rådet till en avrundning av priserna?
What is the Council's position on price rounding?

Användningsexempel för "avrundning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDå har vi med denna överenskommelse en viss avrundning av avtalen i Medelhavsområdet.
This agreement will round off, so to speak, the various agreements in the Mediterranean area.
SwedishTalen visas avrundade men sparas utan avrundning.
The numbers will be displayed as rounded numbers, but they will not be saved as rounded numbers.
SwedishLenz- och Imbenibetänkandena utgör en utmärkt politisk avrundning av året.
Mr President, Mr Commissioner, the Lenz and Imbeni reports are an excellent culmination of this year.
SwedishHur ställer sig rådet till en avrundning av priserna?
What is the Council's position on price rounding?
SwedishJag tycker det är synd att Amsterdam inte kunde ta också de sista stegen fram till en avrundning beträffande de institutionella frågorna.
I think it is a pity that Amsterdam did not take the final steps needed to round off the institutional reform process.
SwedishJag vill även tacka Malcolm Harbour som tveklöst kan se tillbaka på ännu svårare veckor och som jag också vill tillönska en lycklig avrundning.
I will also express my gratitude to Mr Harbour, who can no doubt look back on even tougher weeks, to whom I wish an equally successful conclusion.
SwedishJag vill även tacka Malcolm Harbour som tveklöst kan se tillbaka på ännu svårare veckor och som jag också vill tillönska en lycklig avrundning.
We do not want the case law of the European Court of Justice to be transposed word for word, along with all its imponderables and the specific circumstances of individual cases.
SwedishMed tanke på den långa förhistorien och utvidgningens betydelse får vi hoppas att vi kan komma till en avrundning med alla tio kandidatländerna under kommande ett och ett halvt år.
Given the years of preparation and the importance of enlargement, we hope that we can complete the process with all ten candidate countries within the next eighteen months.