"avrinningsområde" - Engelsk översättning

SV

"avrinningsområde" på engelska

SV

avrinningsområde {neutrum}

volume_up
avrinningsområde (även: vattendelare, flodområde)

Användningsexempel för "avrinningsområde" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI Grekland kommer faran från guldutvinningen i Bulgarien, som är Evros avrinningsområde.
In Greece, the dangers come from the exploitation of gold in Bulgaria, which is the Evros catchment basin.
SwedishSamarbete inom ett avrinningsområde måste vara en självklarhet.
Cooperation within a catchment basin must be self-evident.
SwedishEIB: miljöprojekt i den ryska delen av Östersjöns avrinningsområde
EIB: Community guarantee against lending losses
SwedishDonau flyter genom 10 europeiska stater, och så många som 17 stater ligger inom Donaus avrinningsområde.
The Danube flows through 10 European states, and as many as 17 states lie within the Danube river basin.
SwedishVårt ansvar ger oss rätten att ställa krav på att Svarta havets avrinningsområde ska bli mycket säkrare än hittills.
Our responsibility entitles us to demand that the Black Sea basin be made much safer than hitherto.
SwedishPrespasjöarnas avrinningsområde delas mellan Grekland, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Albanien.
The Prespa hydrographic basin is shared between Greece, the former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) and Albania.
SwedishPrespasjöarnas avrinningsområde (Prespaparken) delas mellan Grekland, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Albanien.
The Prespa Lakes Basin (Prespa Park Area) is shared between Greece, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Albania.
SwedishPrespasjöarnas avrinningsområde (Prespaparken) delas mellan Grekland, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Albanien.
The Prespa Lakes basin (Prespa Park) is shared between Greece, the former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) and Albania.
Swedish. - (PT) Prespasjöarnas avrinningsområde delas mellan Grekland, Albanien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.
in writing. - (PT) The Prespa hydrographic basin is shared between Greece, Albania and the former Yugoslav Republic of Macedonia.
SwedishAtt skydda miljön i Donaus avrinningsområde kommer att ha en stor betydelse för utvecklingen av jordbruket och landsbygdsområdena.
Protecting the environment in the Danube basin will have a large bearing on the agricultural and rural development of the region
SwedishFloden Evros är 530 kilometer lång och dess avrinningsområde är 52788 kvadratmeter stort.
The River Evros, which is 530 km long and has a total catchment area of 52 788 m2 , rises in the Rila Mountains in Bulgaria and flows into the Gulf of Thrace.
SwedishPrespasjöarnas avrinningsområde på gränsen mellan Grekland, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Albanien är ett viktigt naturområde.
The Prespa area river basin on the borders between Greece, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Albania is an important natural area.
SwedishFloden Lis' avrinningsområde, i synnerhet floden Milagres i Leiria i Portugal, har systematiskt drabbats av föroreningar från svinuppfödningsverksamhet.
The Lis river basin, in particular Ribeira dos Milagres in Leiria, Portugal, has been systematically damaged by pollution from pig farming.
SwedishDessa problem utgörs bland annat av en negativ effekt på den naturliga miljön i Östersjöns avrinningsområde och ett hot mot energisäkerheten i en del av EU:s medlemsstater i Central- och Östeuropa.
These include a negative impact on the natural environment of the Baltic Sea basin and a threat to the energy safety of some EU Member States from Central and Eastern Europe.
SwedishKommissionen är medveten om att den spanska nationella vattenplanen och planen för Júcars avrinningsområde inte innehåller bestämmelser som garanterar vattengenomströmningen i flodens nedre lopp.
The Commission is aware that the Spanish national hydrological plan and the Júcar river basin plan do not contain provisions for ensuring the flow rates in the lower reaches of the river.