"avreglering" - Engelsk översättning

SV

"avreglering" på engelska

SV

avreglering {utrum}

volume_up
avreglering
Invandrarna överexploateras massivt och är offer för en liberal avreglering.
Massively overexploited, immigrants are the victims of liberal deregulation.
Globalisering, liberalisering och avreglering är inte synonyma begrepp.
Globalisation, liberalisation and deregulation are not synonymous.
På område efter område drivs därför kraven på avreglering och på liberalisering.
This has led to the deregulation and liberalisation of one sector after another.

Användningsexempel för "avreglering" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishPå område efter område drivs därför kraven på avreglering och på liberalisering.
This has led to the deregulation and liberalisation of one sector after another.
SwedishEndast en handfull aktieägare och spekulanter har intresse av denna avreglering.
Only a handful of shareholders and investors have benefited from deregulation.
SwedishI stället för en omedelbar avreglering föreslår Sarlis en avreglering i etapper.
Rather than an immediate liberalization, he proposes a gradual liberalization.
SwedishMed ekonomisk avreglering erbjuder Indien en växande marknad för EU: s företag.
With economic liberalisation, India offers a growing market for EU businesses.
SwedishEtt Europa där avreglering inte betyder avveckling av den offentliga servicen.
A Europe where liberalisation does not mean the liquidation of public services.
SwedishDenna omröstning handlar emellertid inte om avreglering som redan ingår i fördraget.
However this vote does not concern deregulation, which is already in the treaty.
SwedishUnder 1980-talet upplevde de flesta marknaderna i Europa en dramatisk avreglering.
In the course of the 1980s, most markets in Europe underwent drastic deregulation.
SwedishMed ekonomisk avreglering erbjuder Indien en växande marknad för EU:s företag.
With economic liberalisation, India offers a growing market for EU businesses.
SwedishFör det tredje föreligger en fara för en fortsatt strävan efter avreglering.
Thirdly, there is the risk of going over the top in the quest for liberalisation.
SwedishDet finns risker med avreglering, men de berör inte försörjningstryggheten.
There are risks from liberalisation, but they do not concern security of supply.
SwedishAvreglering är inte alls det enda sättet att göra transportpolitiken mer europeisk.
Liberalisation is by no means the only way to Europeanise transport policies.
SwedishDenna omröstning handlar emellertid inte om avreglering som redan ingår i fördraget.
This vote does not, however, concern deregulation, which is already in the treaty.
SwedishÄndå finns det människor som väntar sig underverk av en vidare avreglering.
Despite this, there are people who expect further liberalisation to be a panacea.
SwedishNi nämnde konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt och avreglering.
President-in-Office, you mention competitiveness, economic growth and deregulation.
SwedishVi motsätter oss emellertid den totala avreglering av järnvägarna som förespråkas.
However, we are against total liberalisation of the railways in the form recommended.
SwedishEnbart en avreglering kommer inte att hjälpa oss att nå våra ganska påvra Kyoto-mål.
Liberalisation alone will not help us reach our pretty meagre Kyoto targets.
SwedishInvandrarna överexploateras massivt och är offer för en liberal avreglering.
Massively overexploited, immigrants are the victims of liberal deregulation.
SwedishDenna omröstning handlar emellertid inte om avreglering som redan ingår i fördraget.
This vote does not concern deregulation, which is already provided for in the treaty.
SwedishVissa har hävdat att marknadens avreglering har gjort järnvägarna osäkra.
Some people have said that opening up the market has made the railways unsafe.
SwedishOxfam hävdar att en fullständig avreglering skulle drabba de länder som är mest sårbara.
Oxfam has claimed that unfettered liberalisation will harm the most vulnerable.