"avråda" - Engelsk översättning

SV

"avråda" på engelska

SV

avråda {verb}

volume_up
avråda (även: avråder)
Jag försökte avråda henne, men hon lyssnar inte på mig.
I tried to dissuade her, but she won't listen to me.
Det står klart att det behövs snabba åtgärder för att avråda ungdomar och gravida kvinnor från att dricka alkohol.
Obviously, measures are needed quickly to dissuade youngsters and pregnant women from drinking.
Av det skälet skulle jag vilja stödja varje initiativ till utbildning och annonsering som kan avråda unga från att någonsin ta upp denna dåliga vana.
For this reason I would support any education or advertising initiatives that will dissuade young people from ever starting this bad habit.
avråda (även: varna)
Jag vill avråda från att förhasta sig i användningen av begreppet folkmord.
Mr President, I would warn against jumping into the terminology of genocide.
Det är vår plikt att stödja kommissionen och att avråda rådet från den sortens politik.
It is our duty to support the Commission and to warn the Council against any such policy.
Jag vill avråda från att ge intryck av att våra biståndssamarbetsaktiviteter har så gott som avstannat.
I warn against giving the impression our development cooperation activities have all but stopped.
Det är inte trovärdigt att å ena sidan avråda från rökning och å den andra att stimulera tobaksodling.
It is not credible to discourage smoking on the one hand and to stimulate the cultivation of tobacco on the other.
Jag vill också kraftigt avråda er från att följa linjen att utarbeta en valfrihetsprincip på europeisk nivå.
Consequently, I would strongly discourage you from formulating a principle of free choice at European level.
Bortse från dubbelmoralen med att avråda från rökning inom EU samtidigt som det uppmuntras utanför EU!
Disregard the double standard of discouraging smoking within the EU but encouraging it outside.

Användningsexempel för "avråda" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag vill avråda från att förhasta sig i användningen av begreppet folkmord.
Mr President, I would warn against jumping into the terminology of genocide.
SwedishI likhet med konsumentorganisationerna vill jag starkt avråda från detta.
Just like the consumer organisations, I would advise strongly against this.
SwedishJag kan inte annat än avråda från att introducera en sådan skatt genom EU-organen.
I can only advise against introducing it through the European bodies.
SwedishJag vill avråda oss från att sätta hela vårt hopp till Nigerias inflytande.
I would counsel against pinning all our hopes on Nigeria’s influence.
SwedishDet är vår plikt att stödja kommissionen och att avråda rådet från den sortens politik.
It is our duty to support the Commission and to warn the Council against any such policy.
SwedishI alla händelser vill jag avråda från att fatta ett beslut före vårt nästa besök i Ukraina.
In any case, I would advise against making a decision before our next visit to Ukraine.
SwedishJag vill också kraftigt avråda er från att följa linjen att utarbeta en valfrihetsprincip på europeisk nivå.
If I were you, I would leave this to the Member States and the free market.
SwedishOm jag säger att detta är skamligt - då kan jag bara avråda från att se detta som rätt väg att gå.
To say that it is a shameful thing - then all I can do is advise that this is not the way ahead.
SwedishBortse från dubbelmoralen med att avråda från rökning inom EU samtidigt som det uppmuntras utanför EU!
Disregard the double standard of discouraging smoking within the EU but encouraging it outside.
SwedishJag skulle bara av detta skäl vilja avråda från att anta de andra ändringsförslagen från 12 och uppåt.
For that reason alone, I would advise against accepting the other amendments, from No 12 onwards.
SwedishJag vill avråda från att ge intryck av att våra biståndssamarbetsaktiviteter har så gott som avstannat.
I warn against giving the impression our development cooperation activities have all but stopped.
SwedishRättare sagt är jag nästan beredd att avråda från dem alla.
Or rather, I would like to advise against nearly all of them.
SwedishDet vill jag verkligen avråda ifrån.
I would really advise against adopting these amendments in the strongest terms.
SwedishDet står klart att det behövs snabba åtgärder för att avråda ungdomar och gravida kvinnor från att dricka alkohol.
Obviously, measures are needed quickly to dissuade youngsters and pregnant women from drinking.
SwedishDärför måste jag avråda från att i det nuvarande läget skjuta upp det hela till Helsingfors.
So I can only advise against postponing the strategy until the Helsinki summit, particularly in the current situation.
SwedishJag försökte avråda henne, men hon lyssnar inte på mig.
I tried to dissuade her, but she won't listen to me.
SwedishFör det andra bör europeiska myndigheter å det starkaste avråda från resor från Europa till dessa länder.
Secondly, the European authorities must strongly advise people not to travel from Europe to these countries.
SwedishJag vill avråda från att hela tiden tala om för Afghanistan, utifrån vår egen position, vad de ska göra.
I would warn against our constantly telling the Afghans, from a position such as our own, what they have to do.
SwedishJag vill också kraftigt avråda er från att följa linjen att utarbeta en valfrihetsprincip på europeisk nivå.
Consequently, I would strongly discourage you from formulating a principle of free choice at European level.
SwedishDet är inte trovärdigt att å ena sidan avråda från rökning och å den andra att stimulera tobaksodling.
It is not credible to discourage smoking on the one hand and to stimulate the cultivation of tobacco on the other.