SV

avpassa {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "avpassa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI framtiden kommer således prispaketen att i huvudsak syfta till att avpassa åtgärderna för jordbrukspolitiken under en medellång period.
However, in the future the price packages will basically be used to adjust agricultural policy measures during the medium-term horizon.
SwedishDet är oundvikligt att reformera dem och avpassa dem för ett skepp som växer och som måste röra sig i farvatten som normalt är turbulenta.
It is essential to modify them, to adapt them to a ship which is growing in size and which has to sail through waters that are usually rough.
SwedishVi måste börja avpassa den till den amerikanska säkerhetsstrategin på lång sikt så att vi sedan får en bredare bas för att ta itu med dessa problem.
We need to begin to match that up with US security strategy in the longer term so that we can then approach these problems on a broader base together.

Synonymer (svenska) till "avpassa":

avpassa
Swedish