"avoghet" - Engelsk översättning

SV

"avoghet" på engelska

EN
SV

avoghet {utrum}

volume_up
1. "motvilja, avsky"
En särskild avoghet mot de slaviska språken och kulturerna kan konstateras.
A particular aversion to the Slavonic languages and cultures can be observed.

Användningsexempel för "avoghet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEn särskild avoghet mot de slaviska språken och kulturerna kan konstateras.
A particular aversion to the Slavonic languages and cultures can be observed.
SwedishDenna avoghet måste stävjas av Europeiska rådet i Feira, om projektet skall bli framgångsrikt.
This prejudice must be suppressed by the Feira Council if the project is to succeed.
SwedishEn del reagerade med misstänksamhet och avoghet och andra med rent avståndstagande.
A number of male golfers reacted with suspicion and antipathy, and others rejected the idea outright.
SwedishDå har vi inte råd med försiktighet, eller till och med avoghet, gentemot den nya tekniken.
So we cannot afford to be cautious, even to the point of being hostile towards the new technologies.
SwedishPå det hela taget beror dock motståndet till stor del på människors avoghet gentemot förändringar.
On the whole, a lot of the resistance is due to the fact that people just do not like change.
SwedishDetta är en grov och osann anklagelse som visar en beklaglig avoghet mot konventets arbete.
This is a grossly false accusation displaying a regrettable prejudice against the work of the Convention.
SwedishSammanhanget är centralt, och detta handlar om något mer än fransk avoghet mot polska rörmokare, slaktare eller bagare.
The context is crucial, and it involves more than French animosity towards Polish plumbers, butchers or bakers.
SwedishDetta betänkande följer verkligen i kölvattnet på BSE-krisen, som lett till konsumenternas starka avoghet mot nötkött.
This report is central to the BSE crisis which has caused consumers to largely shift their loyalty away from beef.
SwedishGenom att driva med dem underblåser vi ofelbart medborgarnas växande avoghet gentemot de europeiska institutionerna.
If we go against them, we will undoubtedly generate the growing disaffection of our citizens with regard to European institutions.
SwedishSom jag ser det har inte unionens styrande dragit lärdom av medborgarnas oroväckande avoghet gentemot de europeiska institutionerna.
In my view, European leaders are not drawing lessons from the worrying disaffection of the citizens towards the European institutions.
SwedishPolitiken med kvoter kan bara öka väljarnas avoghet gentemot politiken, genom att ännu en gång ge dem känslan av att allt sker bakom deras rygg.
The policy of quotas can only increase the disaffection of the voters with regard to politics by once again giving them the feeling that everything takes place behind their backs.
SwedishAlla är överens om att det är dags att svara på medborgarnas avoghet mot och bristande intresse för EU, som ägnar sig åt alltför mycket och alltför många detaljer.
Yet everyone recognises that it is time to respond to the resentment and lack of interest on the part of our citizens, towards a Europe which is involved in too many things at too detailed a level.
SwedishMan undrar om det i denna ohejdade strävan efter att ingen åtskillnad skall göras inte finns en av de djupa orsakerna till den avoghet som i dag förnimms i våra länder när det gäller medborgarskapet.
We wonder whether this desperate attempt to achieve equal treatment for all is one of the profound causes of the disaffection towards citizenship that is currently evident in our countries.

Synonymer (svenska) till "avog":

avog