"avledning" - Engelsk översättning

SV

"avledning" på engelska

SV

avledning {utrum}

volume_up
1. grammatik
avledning
avledning

Användningsexempel för "avledning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishTillvägagångssättet är att kombinera gränsvärden för avledning med ett vattenkvalitetsmål.
The means will be to combine limits for discharges with an objective for water quality.
SwedishGenom att bevara ett tariffsystem förhindrar man försöken med avledning.
SwedishEn avledning av floden Ebro skulle direkt tillföra cirka 600 hm 3 vatten till jordbruket i Medelhavsområdet.
The Ebro transfer scheme will directly provide some 600 hm 3 of water for agriculture in the Mediterranean.
SwedishJag föranleddes att komma med denna anmärkning av sir Leons bruk av uttrycket "avledning av uppmärksamheten" , när han talade om kongressens inställning till Helms-Burton.
I was moved to make these remarks by Sir Leon's use of the expression 'diversion of attention' when talking of Congress's attitude to Helms-Burton.
SwedishJag föranleddes att komma med denna anmärkning av sir Leons bruk av uttrycket " avledning av uppmärksamheten ", när han talade om kongressens inställning till Helms-Burton.
I was moved to make these remarks by Sir Leon's use of the expression 'diversion of attention ' when talking of Congress's attitude to Helms-Burton.