"avlöning" - Engelsk översättning

SV

"avlöning" på engelska

SV

avlöning {utrum}

volume_up
avlöning (även: lön, betalning, löning)
volume_up
pay {substantiv}
Man konkurrerar i hela världen med standarder, fartygskvalitet, säkerhet och avlöning.
Throughout the world there is competition in terms of standards, ship quality, safety and pay.
avlöning (även: månadslön)
Europaparlamentet hade också kunnat stärka sin legitimitet genom att vara ett parlament som inte själv ensamt godkänner sin avlöning.
The European Parliament would also have been able to reinforce its legitimacy by not having the sole right of approval of its own salaries, like other parliaments.
avlöning (även: veckolön)
volume_up
wage {substantiv}

Användningsexempel för "avlöning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMan konkurrerar i hela världen med standarder, fartygskvalitet, säkerhet och avlöning.
Throughout the world there is competition in terms of standards, ship quality, safety and pay.
SwedishDärför är avlöning och beskattning av ledamöterna av Europaparlamentet en nationell angelägenhet.
The remuneration and taxation of MEPs is therefore a national affair.
SwedishEuropaparlamentet hade också kunnat stärka sin legitimitet genom att vara ett parlament som inte själv ensamt godkänner sin avlöning.
The European Parliament would also have been able to reinforce its legitimacy by not having the sole right of approval of its own salaries, like other parliaments.
SwedishDeras arbete bör ge en rimlig avlöning i enlighet med sektorn och regionen och genom överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter, inte genom myndighetsingripande.
Their work should be rewarded appropriately according to the sector and region by agreements between the social partners, not by government intervention.
SwedishDet är för det första jordbrukarna i vår europeiska union, som naturligtvis vill ha en rimlig lön, en rimlig avlöning för att de producerar hälsosamma livsmedel, vilket de också har förtjänat.
They may be farmers in the European Union, who obviously want appropriate remuneration, a just reward, which they have earned, for producing healthy food.
SwedishRådet kan inte ha någonting emot att vi kräver att de allmänna arbetsvillkoren, inklusive anställning och avsked liksom även avlöning och social trygghet måste vara föremål för ett avtal.
The Council cannot have any objections if we call for general conditions of employment including recruitment, dismissal, remuneration and social security to be the subject of a contract.