"avkriminalisering" - Engelsk översättning

SV

"avkriminalisering" på engelska

SV

avkriminalisering {utrum}

volume_up
avkriminalisering
En avkriminalisering är inte rätt väg framåt, utan det skulle bara förvärra drogproblemen.
Decriminalisation is not the way forward and would only worsen our drug problem.
Frihetsivrarnas åtgärder för avkriminalisering har på alla områden visat sig ineffektiva och farliga.
The libertarian decriminalisation measures have proved to be inefficient and dangerous no matter what the field.
Vi måste allvarligt överväga en avkriminalisering av cannabis och ta itu med de tunga drogerna på allvar.
We need to look in a serious way at the decriminalisation of cannabis, and to get serious about serious drugs.

Användningsexempel för "avkriminalisering" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEn avkriminalisering är inte rätt väg framåt, utan det skulle bara förvärra drogproblemen.
Decriminalisation is not the way forward and would only worsen our drug problem.
SwedishFrihetsivrarnas åtgärder för avkriminalisering har på alla områden visat sig ineffektiva och farliga.
The libertarian decriminalisation measures have proved to be inefficient and dangerous no matter what the field.
SwedishVi måste allvarligt överväga en avkriminalisering av cannabis och ta itu med de tunga drogerna på allvar.
We need to look in a serious way at the decriminalisation of cannabis, and to get serious about serious drugs.
SwedishUnderförstått måste man alltså hålla med om att en avkriminalisering skulle leda till en minskad och säkrare narkotikaanvändning.
One would therefore have to tacitly agree that decriminalisation would lead to a reduction in and the safer use of drugs.
SwedishEuropeiska unionens årliga rapport om mänskliga rättigheter - Det franska initiativet i FN om avkriminalisering av homosexualitet (debatt)
EU Annual report on human rights - French initiative at the UN on the decriminalisation of homosexuality (debate)
SwedishDen håller på att förbereda en total avkriminalisering av miljöbrotten, och allt detta samtidigt som man ignorerar gemenskapens regelverk.
It is preparing to decriminalise environmental offences across the board. In all this, it is disregarding Community law.
SwedishVi behöver en förnuftig politik om avkriminalisering av cannabis, precis som de har i Holland, i Australien och i många delar av världen.
We need a sensible policy on the decriminalization of cannabis, as they have in Holland, in Australia and in many parts of the world.
SwedishDärför vill jag lyckönska det franska ordförandeskapet till initiativet vid Förenta nationerna om avkriminalisering av homosexualitet.
That is why I want to congratulate the French Presidency on the initiative at the United Nations on the decriminalisation of homosexuality.
SwedishUnderförstått måste man alltså hålla med om att en avkriminalisering skulle leda till en minskad och säkrare narkotikaanvändning.
Only by keeping alive persons who currently cannot or do not want to stop using narcotic substances can we hope that in the future they will succeed in escaping from all forms of dependence.
SwedishNu är argumentet om att denna avkriminalisering kommer att leda till att mildra överintagningen inte acceptabelt, eftersom det är en annan debatt än denna.
Now the argument is that decriminalisation would help to relieve the overloaded prison population - and that is not acceptable because that is another debate that belongs elsewhere.
SwedishLagförslaget skulle även strida mot den EU-stödda FN-förklaringen om sexuell läggning och könsidentitet av den 18 december 2008 när det gäller avkriminalisering av homosexualitet.
The bill would also go against the EU-supported UN declaration on sexual orientation and gender identity of 18 December 2008 regarding the decriminalisation of homosexuality.