"avkomma" - Engelsk översättning

SV

"avkomma" på engelska

SV

avkomma {utrum}

volume_up
Man tillämpar en obligatorisk utgallring av avkomma till djur med bekräftad BSE.
There is a compulsory cull of offspring born to cattle with confirmed BSE.
Märkning av produkter från klonade djur och deras avkomma är vårt minimikrav.
Labelling of products from cloned animals and their offspring is the minimum we will settle for.
 Vilka åtgärder har vidtagits för att spåra klonade djur och deras avkommor?
 What traceability measures for cloned animals and their offspring are in place?
avkomma (även: resultat, produkt, alster, efterkommande)
Kloner och deras avkomma har dock ännu inte studerats under hela sitt naturliga liv.
However, clones and their progeny have not yet been studied throughout the whole of their natural life span.
Du ska ge mig en arvinge... av renaste blod... så att Commodus och hans avkomma... kan regera i tusentals år.
You will provide me with an heir... of pure blood... so that Commodus and his progeny... will rule for a thousand years.
En första klassens dansk avelshingst av rasen shetlandsponny vid namn Vivaldi och dennes avkomma vägrades inträde i huvuddelen av den svenska stamboken för shetlandsponnies.
A first-class Danish Shetland pony stallion named Vivaldi and his progeny were denied entry into the main section of the Swedish Shetland pony stud book.
avkomma (även: ättling, avkomling)
Det kommer att bli deras avkomma som används som livsmedel.
It will be their descendants that are used for food.
Det är därför som vi vill ha ett förbud mot deras avkomma, och varför vi vill ha tydlig märkning av avkomman.
That is why we want a ban on their descendants, and why we want clear labelling of the descendants.
Hur kan vi tala om handelskrig om vi samtidigt vill märka klonat kött och kött från avkomma av klonade djur?
How can we talk about a trade war if, at the same time, we want to label cloned meat and the meat from descendants of cloned animals?
avkomma (även: avkomling, ättling)
avkomma (även: frö, säd, kärna, sädesvätska, mjölke)
volume_up
seed {substantiv}

Användningsexempel för "avkomma" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag ska ge denne slavars avkomma och hans gud ett svar som världen ska minnas.
I will give this spawn of slaves and his god an answer the world will not forget!
SwedishMan tillämpar en obligatorisk utgallring av avkomma till djur med bekräftad BSE.
There is a compulsory cull of offspring born to cattle with confirmed BSE.
SwedishMärkning av produkter från klonade djur och deras avkomma är vårt minimikrav.
Labelling of products from cloned animals and their offspring is the minimum we will settle for.
SwedishDu kan förändra cellerna i din kropp, men tänk om du kunde förändra cellerna i din avkomma?
You can change the cells in your body, but what if you could change the cells in your offspring?
SwedishKloner och deras avkomma har dock ännu inte studerats under hela sitt naturliga liv.
However, clones and their progeny have not yet been studied throughout the whole of their natural life span.
SwedishKonsumenterna måste informeras om ursprunget för livsmedel som härrör från klonade djur och deras avkomma.
Consumers must be informed of the origin of food derived from cloned animals and their offspring.
SwedishDet är därför som vi vill ha ett förbud mot deras avkomma, och varför vi vill ha tydlig märkning av avkomman.
That is why we want a ban on their descendants, and why we want clear labelling of the descendants.
SwedishDet kommer att bli deras avkomma som används som livsmedel.
It will be their descendants that are used for food.
SwedishBetänk först att det är en realitet för människor i vissa kulturer att träffa val angående deras avkomma.
Consider, first, the reality that people today, in some cultures, are making choices about their offspring.
SwedishDen ser inte heller några övertygande argument som rättfärdigar livsmedelsproduktion från kloner och deras avkomma.
It also does not see convincing arguments to justify the production of food from clones and their offspring.
SwedishKan kommissionen garantera långsiktig välfärd och tillhandahålla hälsouppgifter för klonerna och deras avkomma?
Can the Commission provide long-term animal welfare and health indications for clones and their offspring?
SwedishDu ska ge mig en arvinge... av renaste blod... så att Commodus och hans avkomma... kan regera i tusentals år.
You will provide me with an heir... of pure blood... so that Commodus and his progeny... will rule for a thousand years.
SwedishParlamentet efterlyser en trovärdig lösning: märkning av alla livsmedel från klonade djur eller deras avkomma.
Parliament was calling for a credible solution: the labelling of all foodstuffs derived from cloned animals and their offspring.
SwedishHur kan vi tala om handelskrig om vi samtidigt vill märka klonat kött och kött från avkomma av klonade djur?
How can we talk about a trade war if, at the same time, we want to label cloned meat and the meat from descendants of cloned animals?
SwedishIngenting engagerar oss så djupt som omsorgen om tillväxten hos fiskarnas avkomma.
We certainly have a heart for children, but nothing concerns us quite so much as whether the juvenile fish are thriving.
SwedishÅ andra sidan, vad säger vi när vi hör talas om - och det kan vara seriöst prat - människor som vill designa sin avkomma?
On the other hand, what happens when we hear talk - and it can be serious talk - of people who want to design their offspring?
SwedishFör tillfället anser inte EGE att det finns övertygande argument som rättfärdigar produktionen av mat från kloner och deras avkomma.
At present, the EGE does not see convincing arguments to justify the production of food from clones and their offspring.
SwedishDet är därför rätt att förordningen om nya livsmedel ska innehålla ett förbud mot försäljning av klonade djur och deras avkomma.
It is therefore right that the regulation on new foodstuffs includes a ban on the sale of cloned animals and their offspring.
SwedishEtt förslag måste också läggas fram om hur vi ska hantera klonade livsmedel, kött från klonade djur och deras avkomma osv.
A proposal also needs to be brought forward about how we are going to deal with cloned food, meat from cloned animals and their offspring, and so on.
SwedishGruppen anser att det i dagsläget inte finns några övertygande argument som rättfärdigar livsmedelsproduktion från kloner och deras avkomma.
It advocated that at the moment there are no convincing arguments to justify the production of food from clones and their offspring.

Synonymer (svenska) till "avkomma":

avkomma