"avkoda" - Engelsk översättning

SV

"avkoda" på engelska

EN

Användningsexempel för "avkoda" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOch vi behöver avkoda det till enkla sekvenser -- i grund och botten ett DNA för hur våra byggnader fungerar.
And we need to decode that into simple sequences -- basically the DNA of how our buildings work.
SwedishMen vi har numera chiffernyckeln och vi kan avkoda.
But now we have the key and know how to decipher.
SwedishDen första är att vi måste avkoda all den komplexitet i det vi vill bygga -- som våra byggnader och maskiner.
The first is that we need to decode all of the complexity of what we want to build -- so our buildings and machines.
SwedishDet är en tävling vi har anordnat, det andra X-priset, till det första lag som kan avkoda 100 mänskliga gener på 10 dagar.
It's a competition we're holding, the second X PRIZE, for the first team to sequence 100 human genomes in 10 days.

Synonymer (svenska) till "avkoda":

avkoda
Swedish