"avisera" - Engelsk översättning

SV

"avisera" på engelska

Användningsexempel för "avisera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFör det första beslutet att avisera ett ” quickstart ” -program för stora arbeten, utan att klargöra hur detta skulle finansieras.
Reunification and a government that can wield power effectively are unlikely prospects.
SwedishJag tror att vi i Nice skulle kunna avisera de kommande etapperna i diskussionen om flera frågor som är förbundna med varandra.
I think that Nice could be the beginning of the next stages of discussions on several related topics.
SwedishFör det första beslutet att avisera ett ”quickstart”-program för stora arbeten, utan att klargöra hur detta skulle finansieras.
Firstly, the decision to announce a ‘quickstart’ programme of major works, without clarifying how this is to be financed.
SwedishVåra tjänsteenheter kontrollerar om kollegerna verkligen är här och vi registrerar alla skriftliga förklaringar utan att behöva avisera dem.
Our staff check if the Members are indeed present and we note all written requests without having to read them out.
SwedishSlutsatserna från Europeiska rådet i Nice skulle i den riktning ni rekommenderar kunna avisera ett mandat och en tidsplan för arbetet om frågorna av konstitutionell art.
The conclusions of the European Council in Nice could announce, in the way you recommend, a mandate and timetable for the work on matters of a constitutional nature.

Synonymer (svenska) till "avisera":

avisera