"avigsida" - Engelsk översättning

SV

"avigsida" på engelska

SV

avigsida {utrum}

volume_up

Användningsexempel för "avigsida" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen har dock en viss avigsida, bland annat ökade möjligheter för bedragare att undvika att betala skatter och avgifter.
However, it carries with it certain downsides and these include the increased possibilities for fraudsters to avoid paying taxes and duties.
SwedishDet har alltid utgjort en avigsida hos Europeiska unionen att det format som tillämpas för lagstiftningen gör den otillgänglig för den vanlige europeiska medborgaren.
It has always been a downside of the European Union that the format used for the legislation makes it inaccessible to the ordinary European citizen.
SwedishSamtidigt måste jag dock ta upp en avigsida: redan innan det tillfälliga utskottet inrättades hade den liberala gruppen lagt fram två ändringsförslag till budgeten för 2002.
Having said this, I must mention a down side: even before the temporary committee was set up, the ELDR Group had submitted two amendments to the 2002 budget.

Synonymer (svenska) till "avigsida":

avigsida
Swedish