"avhandling" - Engelsk översättning

SV

"avhandling" på engelska

volume_up
vetenskaplig avhandling {substantiv} [exempel]
SV

avhandling {utrum}

volume_up
1. allmänt
Doctoral dissertation, Arto Puurula 15/6 2012th
Idag närmar hon sig disputation och ämnet för avhandlingen är VFU i svensklärarutbildningen.
Today she is approaching dissertation and the topic of the thesis is internship in Swedish teacher education.
The dissertation will be published here
avhandling (även: doktorsavhandling, tes, sats)
Lösningen beskrivs i en ny avhandling av Maiju Hietala, nybliven doktor i trä-och bionanokompositer.
The solution is described in a new doctoral thesis written by Maiju Hietala, PhD in Wood and Bionanocomposites.
– Arbetet gick dåligt i sex år tills jag lade fram en dålig avhandling.
“Six years of bad work leading to a bad thesis.
Heléns Nilssons avhandling heter "Demand for Rapid and Accurate Regional Medical Response at Major Incidents" Mer info
The thesis is entitled"Demand for Rapid and Accurate Regional Medical Response at Major Incidents" More info
avhandling (även: vetenskaplig avhandling)
. ~~~ Kuhn skrev en nyskapande avhandling om detta 1962.
Kuhn wrote a seminal treatise about this back in 1962.
Om vi skulle skriva en avhandling om risker och faror med ett sådant beroende och dess effekter på ekonomin och miljön så skulle en sådan avhandling omfatta tusentals sidor.
If we were to draft a treatise on the risks and dangers of such dependency and on it effects on the economy and the environment, such a treatise would run to thousands of pages.
avhandling
avhandling (även: epistel, harang, tirad)
2. juridik
avhandling

Användningsexempel för "avhandling" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAkademisk avhandling- Bärförmågan hos en förstärkt betongbro, Arto Puurula
Akademisk avhandling- Bärförmågan hos en förstärkt betongbro, Arto Puurula
SwedishMarie Jonsson har i sin avhandling sökt och funnit några orsaker.
He also introduces a method for calculating the contribution from individual companies.
SwedishDet är en svindlande avhandling och den är också imponerande om man ser till resultaten.
It is a fascinating dossier and impressive in terms of the result.
Swedish. ~~~ Kuhn skrev en nyskapande avhandling om detta 1962.
Well, we know the answer because Thomas S. Kuhn wrote a seminal treatise about this back in 1962.
SwedishMarie Jonsson har i sin avhandling sökt och funnit några orsaker.
The lecture will be held at 12.15-13.00 in C2 on Campus Valla.
Swedish– Arbetet gick dåligt i sex år tills jag lade fram en dålig avhandling.
“Six years of bad work leading to a bad thesis.
SwedishLösningen beskrivs i en ny avhandling av Maiju Hietala, nybliven doktor i trä-och bionanokompositer.
The solution is described in a new doctoral thesis written by Maiju Hietala, PhD in Wood and Bionanocomposites.
SwedishHeléns Nilssons avhandling heter "Demand for Rapid and Accurate Regional Medical Response at Major Incidents" Mer info
The thesis is entitled"Demand for Rapid and Accurate Regional Medical Response at Major Incidents" More info
SwedishAkademisk avhandling, Arto Puurula 15/6 2012.
Doctoral dissertation, Arto Puurula 15/6 2012th
SwedishVåren 2012 är Tanja Joelsson i analysfasen av sitt doktorandprojekt som kommer att resultera i en avhandling 2013.
In spring 2012 Tanja Joelsson is in the analysis phase of her doctoral project, which will result in a thesis in 2013.
SwedishFerms avhandling kan sägas, jämte det musikfilosofiska, ha lagt grunden för ett av tre huvudspår inom hennes fortsatta forskargärning.
Ferms thesis have laid the foundation for one of the three main tracks in her future research career.
SwedishVi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
SwedishOnsdagen den 17 november spikade Anna-Lena Ljung sin avhandling "Modeling Drying of Iron Ore Pellets".
Wednesday November 17 Anna-Lena Ljung nailed (notification of the date of the defence) her thesis "Modeling Drying of Iron Ore Pellets”.
SwedishFokus för just Susanne Westmans avhandling är det utforskande som är av naturvetenskaplig karaktär.
Focus in Susanne Westmans thesis is the exploration that are of scientific nature.
SwedishFredagen den 19:e november spikade Sofie Högberg sin avhandling "Modeling Nanofiber Transport and Deposition in Human Airways".
Friday november 19 Sofie Högberg nailed her thesis "Modeling Nanofiber Transport and Deposition in Human Airways".
SwedishJag kan avslöja för kammaren att orsaken är att Poetterings avhandling handlade om Konrad Adenauers säkerhetspolitik.
The reason for this, which I can divulge to the House, is that Mr Poettering’s doctorate was on Konrad Adenauer’s security policy.
SwedishFredagen den 10:e december försvarade Sofie Högberg sin avhandling "Modeling Nanofiber Transport and Deposition in Human Airways".
On Friday December 10th Sofie Högberg defended her thesis "Modeling Nanofiber Transport and Deposition in Human Airways".
SwedishTidigare har Björn Kvarnström doktorerat med en avhandling (Traceability in Continuous Processes - Applied to Ore Refinement Processes, 2010) framtagen inom projektet.
Björn Kvarnström defended his PhD thesis on results from the project.
SwedishGrattis till Dick Magnusson på Tema T som försvarade sin avhandling ”District Heating in a Liberalized Energy Market: A New Order?
Congratulations to Dick Magnusson at Tema T who defended his PhD thesis ”District Heating in a Liberalized Energy Market: A New Order?
SwedishÄven om kommissionens rapport är just den ambitiösa avhandling jag förväntat mig, noterar jag ändå brister när det gäller hur den utformats.
Although the Commission’s report is the ambitious essay that I would expect it to be, I also note deficiencies in the way it is set out.

Synonymer (svenska) till "avhandling":

avhandling