"avgrund" - Engelsk översättning

SV

"avgrund" på engelska

volume_up
avgrunden {enb. sing.}
EN
SV

avgrund {utrum}

volume_up
avgrund (även: bottenlöst djup)
volume_up
abyss {substantiv}
Den europeiska motorindustrin står inte vid en avgrund.
The European motor industry is not staring into an abyss.
En WTO-plus-överenskommelse skulle trycka ned den afrikanska befolkningen ännu längre i fattigdomens avgrund.
A WTO Plus agreement will push the people of Africa even further into the abyss of poverty.
Det var först i århundradets andra halva som vi långsamt började ta oss upp ur denna avgrund.
It was only in the second half of the 20th century that we slowly began to pull ourselves out of this abyss.
avgrund (även: lucka, svalg, stor klyfta, bred klyfta)
volume_up
chasm {substantiv}
Inkomstklyftan har blivit en allt djupare avgrund.
The income gap has become an ever-widening chasm.
Klyftan mellan styrande och styrda är nu en gapande avgrund.
The gap between the governors and the governed is now a gaping chasm.
Religiösa krig ersatte den bro som fanns där med en avgrund, men på sätt och vis finns bron fortfarande kvar.
Religious wars replaced the bridge that had been there with a chasm, but in a way, that bridge is still there.
avgrund (även: klyfta, djup, spricka, svalg)
volume_up
gulf {substantiv}
Det finns en avgrund av ömsesidigt bristande förståelse mellan EU och Förenta staterna.
There is a gulf of mutual incomprehension between the EU and the US.
Verkligheten är den att det finns en avgrund mellan det som vi säger och det som rådets medlemmar tycker.
The reality is that there is a gulf between what we say and what people within the Council think.
Det finns en politisk avgrund mellan de prioriteringar som har fastställts för gemenskapen och bristen på klarhet om finansieringen.
There is a political gulf between the priorities set for the Community and the lack of clarity regarding financing.
avgrund (även: brant, stup, bråddjup, klippbrant)
Nu står andra vid randen till samma avgrund.
Now others stand on the edge of that very same precipice.
Det erinrar mig om en biltävling i en James Dean-film, där det handlar om vem som sist hoppar ur en bil som styr fram mot en avgrund.
This reminds me of a motor race in a James Dean film, in which the contest is to see who will be the last to jump out of a car heading for a precipice.

Användningsexempel för "avgrund" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSå går det till när ett land drivs allt längre ut mot hatets och inbördeskrigets avgrund.
That is how you lead a country to the slippery slope of hatred and civil war.
SwedishDet finns en avgrund av ömsesidigt bristande förståelse mellan EU och Förenta staterna.
There is a gulf of mutual incomprehension between the EU and the US.
SwedishDet finns en avgrund mellan vad politikerna säger och vad som faktiskt görs.
There is a big gap between what politicians say and real action.
SwedishToppmötet i Rom visade återigen vilken avgrund som finns mellan nord och syd på denna jord.
The Rome Summit has once again revealed the divide between the northern and southern hemispheres.
SwedishKlyftan mellan styrande och styrda är nu en gapande avgrund.
The gap between the governors and the governed is now a gaping chasm.
Swedish(IT) Toppmötet i Rom visade återigen vilken avgrund som finns mellan nord och syd på denna jord.
The Rome Summit has once again revealed the divide between the northern and southern hemispheres.
SwedishDen djupa avgrund som delar Medelhavsvärlden är uppenbar.
The deep schism that divides the Mediterranean world is obvious.
SwedishEn WTO-plus-överenskommelse skulle trycka ned den afrikanska befolkningen ännu längre i fattigdomens avgrund.
A WTO Plus agreement will push the people of Africa even further into the abyss of poverty.
SwedishDet var först i århundradets andra halva som vi långsamt började ta oss upp ur denna avgrund.
It was only in the second half of the 20th century that we slowly began to pull ourselves out of this abyss.
SwedishVerkligheten är den att det finns en avgrund mellan det som vi säger och det som rådets medlemmar tycker.
The reality is that there is a gulf between what we say and what people within the Council think.
SwedishDet innehåller en gapande avgrund mellan vad som insamlats som bevis och utskottets ståndpunkter.
In it there is a yawning gap between the evidence collected and the opinions formulated by the committee.
SwedishDen europeiska motorindustrin står inte vid en avgrund.
The European motor industry is not staring into an abyss.
SwedishMen inte bara det: han har också sänkt ner en av Afrikas starkaste ekonomier i förtvivlans avgrund.
Not only that, but he has reduced what was once one of the strongest economies in Africa to the depths of despair.
SwedishReligiösa krig ersatte den bro som fanns där med en avgrund, men på sätt och vis finns bron fortfarande kvar.
Religious wars replaced the bridge that had been there with a chasm, but in a way, that bridge is still there.
SwedishNu står andra vid randen till samma avgrund.
Now others stand on the edge of that very same precipice.
SwedishInkomstklyftan har blivit en allt djupare avgrund.
The income gap has become an ever-widening chasm.
SwedishLandet har en stark tillväxt och håller på att överbrygga den sociala och ekonomiska avgrund som fanns efter kommunisttiden.
It enjoys dynamic growth and is overcoming the social and economic abyss that followed the communist period.
SwedishResultatet blir att Europa blir offer för en optisk illusion som kommer att få Europa att falla ned i en verklig avgrund.
In the end, Europe will have been the victim of an optical illusion which will have led it down the road to ruin.
SwedishDet finns därför med all tydlighet en gigantisk avgrund mellan de målsättningar som lagts fram och de insatser som görs i realiteten.
Clearly, therefore, there is a huge gulf between the objectives announced and the actual efforts made.
SwedishDet finns en politisk avgrund mellan de prioriteringar som har fastställts för gemenskapen och bristen på klarhet om finansieringen.
There is a political gulf between the priorities set for the Community and the lack of clarity regarding financing.

Synonymer (svenska) till "avgrund":

avgrund
Swedish