SV

avgränsare {utrum}

volume_up
avgränsare (även: skiljetecken)

Användningsexempel för "avgränsare" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI detta fält kan Du ange de tecken som ska fungera som avgränsare vid beräkningen.
Enter the characters in this field that are to be seen as separators.
SwedishLängst nere i dialogrutan ser du vilken styckeformatmall som fungerar som " avgränsare ".
At the bottom of the dialog you can see which Paragraph Style serves as the " separator ".
SwedishBara tecken som definierats som avgränsare visas vid radens början.
Only the characters defined as separators appear at the start of the line.
SwedishHär anger du vilket tecken i det markerade området som ska fungera som avgränsare.
Enter the character used as a separator in the selected area.
SwedishHär kan du definiera avgränsare mellan stycken i listor.
However, you can specify a character as a separator in the sort function for lists.
SwedishOm stycken ska sorteras bör du definiera vad som ska användas som avgränsningstecken under Avgränsare.
When sorting paragraphs, set the separator in Separator.
SwedishOm du vill ha en annan styckeformatmall som " avgränsare " väljer du den i kombinationsfältet Akutell formatmall.
If you would like a different Paragraph Style as " separator ", select it in the Current Style combo box.
SwedishOm Du vill att ord som är sammanfogade på detta sätt ska räknas vart för sig, så anger Du det önskade tecknet i inmatningsfältet för avgränsare.
If you want words such as this to be counted as seperate words, enter the relevant character in the Seperator entry.
SwedishDu kan bestämma med vilka intervall en numrering ska göras och infoga avgränsare för identifiering av ett visst radnummer mellan de här intervallerna.
You can decide the intervals at which lines are numbered and insert separators between these intervals to identify a particular line number.

Synonymer (svenska) till "avgränsa":

avgränsa