SV

avgjorde {perfektparticip}

volume_up
avgjorde (även: beslutade)
But history has resolved the problem, and it has not been the case.

Användningsexempel för "avgjorde" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishInga omröstningar skedde i plenum och Giscard avgjorde själv hur majoriteterna såg ut.
No votes took place in plenary, and Giscard himself decided how the majorities looked.
SwedishUnder lång tid avgjorde geografin utbudet av transporttjänster och nationernas politik.
For a long time, geography determined the transport services on offer and nations’ policies.
SwedishFörr i tiden avgjorde regeringarna större internationella oroligheter genom militära krig.
In times gone by, governments would settle major international disturbances with military wars.
SwedishVilka var dessa kriterier som avgjorde att en granskning ska genomföras speciellt i Bulgarien?
What were these criteria which determined that an audit should be carried out specifically in Bulgaria?
SwedishDet var därför delvis en principsak som avgjorde när jag beslutade mig för att rösta emot betänkandet.
It was therefore in part a question of principle which led to my decision to vote against the report.
SwedishUnder lång tid avgjorde geografin utbudet av transporttjänster och nationernas politik.
For example, not a word has been said about the disastrous consequences of rail privatisation in the United Kingdom.
Swedish. ~~~ "För några veckor sedan avgjorde du att ingenting fungerar för patienten.
And then they said to the physician, "You decided a few weeks ago that nothing is working for this patient.
SwedishMen historien avgjorde: det blev inte så.
But history has resolved the problem, and it has not been the case.
SwedishOch detta är vad han slutligen avgjorde sig ha sett.
And this is what he ended up concluding that he saw.
SwedishInga omröstningar skedde i plenum och Giscard avgjorde själv hur majoriteterna såg ut.
What is more, the Convention’ s President, Valéry Giscard d ’ Estaing, and his Praesidium designed policy as they themselves saw fit.
SwedishI själva verket användes inträdeskriteriet endast som referens, och politiska beslut var det som avgjorde.
In reality, the admission criteria were only used as reference points, and political decisions were the real deciding force.
SwedishEG-domstolen avgjorde att alla betydande åtgärder fordrar anslag i budgeten och dessutom en föregående rättslig grund.
The Court of Justice decided that any significant action required appropriations in the budget and also a prior legal basis.
SwedishAlla Europeiska kommissionens bestämmelser har iakttagits och veterinärmyndigheten avgjorde vilka områden som var drabbade.
All regulations of the European Commission have been complied with, and the Veterinary Authority designated the affected areas.
SwedishIgår var det applåderna från arenans publik som avgjorde, idag är det opinionsundersökningarna, spådomarna om väljarkårens stöd.
Then it was the applause of the circus audience that decided; today it is opinion polls, forecasts of electoral consensus.
SwedishVad var det som avgjorde affären?
SwedishI början av mandatperioden avgjorde majoriteten om en viss parlamentsledamot skulle få förnyat förtroende eller avsättas.
At the start of the legislature, the majority would decide whether to renew the office of a particular Member of Parliament or to unseat him or her.
SwedishPensionerna i Lettland sänktes, men den lettiska författningsdomstolen avgjorde att landets grundlag inte tillåter detta, varefter pensionsnivån återställdes.
Pensions in Latvia were reduced, but the Latvian Constitutional Court stated that the country's fundamental law does not allow this and the pensions were reinstated.
SwedishI december 1998 avgjorde en brittisk domstol fallet med en nederländsk student som i samband med en olycka hade brutit nacken och sedan dess är förlamad från halsen ned till tåspetsarna.
In December 1998, a British judge decided the case of a Dutch student who had broken his neck in an accident and since been paralysed from neck to toe.
SwedishDetta löfte gjorde att den starka nykterhetsrörelsen inte agerade mot det svenska medlemskapet, vilket troligen avgjorde att Sverige blev medlem i EU.
This pledge meant that the powerful temperance movement did not campaign against Swedish membership of the EU, which was probably the decisive factor in Sweden's becoming a member of the EU.
SwedishGenèveavtalet ingicks den 15 december 2009 av EU och latinamerikanska bananproducerande länder och avgjorde en långvarig tvist inom Världshandelsorganisationen (WTO).
The Geneva Agreement signed on 15 December 2009 between the EU and Latin American banana-supplying countries settled a long dispute within the World Trade Organisation (WTO).

Synonymer (svenska) till "avgöra":

avgöra