"avgivit" - Engelsk översättning

SV

"avgivit" på engelska

volume_up
avgivit {perf. part.}
SV

avgivit {perfektparticip}

volume_up
avgivit (även: insända, inlämnad, framläggas)
Revisionsrätten har avgivit en revisionsförklaring där den rekommenderar beviljande av ansvarsfrihet.
The Court of Auditors has submitted a statement of assurance in which it recommends the granting of discharge.

Användningsexempel för "avgivit" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet kommer att kunna antas formellt när parlamentet har avgivit sitt yttrande.
Formal adoption will be possible when Parliament has delivered its opinion.
SwedishAv dessa skäl har vi till övervägande del avgivit positiva röster.
For these reasons the vast majority of our group voted in favour of the report.
SwedishRådet har avgivit sin förklaring med förhoppningen om en ljusare framtid.
It is in the light of this hope for the future that the Council's declaration is to be seen.
SwedishFör det första ville jag också fråga i vilken funktion hon har avgivit denna förklaring.
Madam President, I too should like to ask in what capacity you made this statement.
SwedishEuropaparlamentet har på ett smidigt sätt avgivit yttranden på ibland mycket kort tid.
The European Parliament has exercised flexibility when giving advice, sometimes at very short notice.
SwedishDe vetenskapliga utskotten har avgivit sina expertutlåtanden och även en hearing har ägt rum.
The scientific committees have given their expert opinions, and a hearing has also taken place.
SwedishDet kommer att kunna antas formellt när parlamentet har avgivit sitt yttrande.
With regard to trafficking in human beings, the Council would like to refer to its reply to Oral Question H-0575/ 03.
SwedishUtskottet för utveckling har redan avgivit sitt yttrande, och vi ska ta hänsyn till dess betänkande.
The Committee on Development has already given its opinion and we shall take its report into account.
SwedishDet formella svaret måste bli det jag nyss har avgivit.
The formal response must be the one I have just given.
SwedishDet formella svaret måste bli det jag nyss har avgivit.
The formal response must be the one I have just given.
SwedishRevisionsrätten har avgivit en revisionsförklaring där den rekommenderar beviljande av ansvarsfrihet.
The Court of Auditors has submitted a statement of assurance in which it recommends the granting of discharge.
SwedishKommissionen har även avgivit en förklaring om detta.
The Commission has also issued a declaration on this.
SwedishKanske har jag avgivit för många röstförklaringar!
Maybe I have delivered too many explanations of vote!
SwedishHory har just avgivit ett långt politiskt uttalande.
Mr Hory has just made a long political statement.
SwedishGällande frågan om transitvisering på flygplatser har domstolen avgivit en tämligen tydlig förlaga till parlamentet.
On the airport transit visa, the European Court of Justice has in fact delivered a very clear ruling to Parliament.
SwedishMed de röster vi har avgivit, har vi varje gång godkänt kommissionen innan vi faktiskt utnämnde ordföranden.
By voting in this way, what we were doing was to approve the Commission each time before actually nominating the President.
SwedishUtskottet för regionalpolitik har avgivit ett positivt yttrande, liksom utskottet för jordbruk.
The opinions of the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism and the Committee on Agriculture and Rural Development are positive.
SwedishNär det gäller årsbokslutet har revisionsrätten, liksom förra året, avgivit en oreserverat positiv revisionsförklaring.
Regarding the annual accounts, as it did last year, the Court has issued an unreserved positive statement of assurance.
SwedishKommissionen har avgivit en förklaring som till väsentlig del motsvarar det som Europaparlamentet beslutade om i första behandlingen.
The Commission has issued a statement which corresponds in essence to what Parliament resolved at first reading.
SwedishDen här saken luktar verkligen en aning och jag har lyssnat mycket noga till er förklaring och de löften som ni avgivit.
There is indeed something peculiar about it, and I have listened very carefully to your statement and pledges in this connection.