"avgiftsfritt" - Engelsk översättning

SV

"avgiftsfritt" på engelska

SV

avgiftsfritt {adverb}

volume_up
avgiftsfritt
Alla kommer att kunna utnyttja den grundläggande tjänsten avgiftsfritt.
Everyone will be able to use the basic service free of charge.
Systemet måste vara mycket enkelt och effektivt samt, framför allt, avgiftsfritt för dem som har båt för tillfället.
It needs to be very simple and effective and, above all, free of charge to those who have boats at the moment.
Vad gäller grundinformation som lagtexter och rättspraxis bör dessa avgiftsfritt ställas till förfogande för den europeiska medborgaren.
Where basic information such as the wording of acts and jurisprudence is concerned, this must be made available to the European citizen free of charge.
avgiftsfritt
De är dock oroliga för att det eventuellt finns en EU-rättsakt som föreskriver att man måste kunna erbjuda ett avgiftsfritt alternativ om man inför ett förbud mot tunga lastbilar på en viss väg.
However, they are concerned about the possible existence of a European law which states that when HGVs are banned from using a particular road there must be a toll-free alternative available.

Användningsexempel för "avgiftsfritt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAlla kommer att kunna utnyttja den grundläggande tjänsten avgiftsfritt.
Everyone will be able to use the basic service free of charge.
SwedishFör alla produkter erbjuder vi de minst utvecklade länderna icke kvotbelagt, avgiftsfritt tillträde.
We are offering, for all products, quota-free, tariff-free access for the least developed countries.
SwedishSystemet måste vara mycket enkelt och effektivt samt, framför allt, avgiftsfritt för dem som har båt för tillfället.
It needs to be very simple and effective and, above all, free of charge to those who have boats at the moment.
SwedishVad gäller grundinformation som lagtexter och rättspraxis bör dessa avgiftsfritt ställas till förfogande för den europeiska medborgaren.
Where basic information such as the wording of acts and jurisprudence is concerned, this must be made available to the European citizen free of charge.
SwedishHandlingar från den offentliga sektorn bör alltså avgiftsfritt ställas till förfogande för medborgarna, eller mot tillkommande kostnader för reproduktion och distribution.
Public information must therefore be made available to the citizens free of charge or at marginal cost for reproduction and distribution.
SwedishDenna information skall egentligen också kunna stå medborgaren avgiftsfritt till förfogande, så att denne kan utöva sina normala medborgerliga rättigheter.
You really must be able to make this information available to the citizen free of charge so that this citizen can exercise his normal rights as a citizen.
SwedishDe här fördelarna kan omfatta avgiftsfritt tillträde för alla varor från de fattigaste länderna, upphävande av avgiftstoppar och överenskommelser att stoppa exportdumpning.
Those gains could include tariff-free access for all goods from the poorest countries, the abolition of tariff peaks and agreements to stop export dumping.
SwedishDärför borde dessa varor, hur man än betraktar saken, ha avgiftsfritt tillträde till EU, eftersom de kommer från territorier som omfattas av ett eller annat frihandelsavtal.
Therefore, whichever way you look at it, these goods should have EU tariff-free access as they come from territories covered by one or other free trade agreement.
SwedishVi tycker också att det är bra att abonnenter har rätt att avgiftsfritt undanhålla uppgifter om sig själva och att dessa uppgifter inte skall lämnas ut till kommersiellt syfte.
We also think it is a good thing subscribers have the right at no extra cost to withhold information about themselves, and that this information will not be made available for commercial purposes.
SwedishDe är dock oroliga för att det eventuellt finns en EU-rättsakt som föreskriver att man måste kunna erbjuda ett avgiftsfritt alternativ om man inför ett förbud mot tunga lastbilar på en viss väg.
However, they are concerned about the possible existence of a European law which states that when HGVs are banned from using a particular road there must be a toll-free alternative available.