SV

avgiftsfri {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
avgiftsfri
2. näringsliv
Öppenhet från den offentliga sektorn är bra för demokratin, och demokratin är avgiftsfri i Europa.
Indeed, transparency on the part of the public sector is a good thing for democracy, and democracy comes free of charge in Europe.
Administrativ information måste självfallet vara avgiftsfri för allmänheten och måste kunna erhållas från en plats eller portal.
Administrative data must obviously be free of charge to the public and it has to be obtainable from one place, or portal.
Den officiella statistiken ska vara offentlig, avgiftsfri och tillgänglig i elektronisk form samt ha beteckningen Sveriges officiella statistik.
The official statistics must be public, free of charge and available in an electronic form as well as have a designation of Swedish official statistics.

Användningsexempel för "avgiftsfri" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEn frivillig och avgiftsfri blodgivning är en grundläggande princip, och så skall det också förbli.
Voluntary, non-remunerated donation is, and should remain, a basic principle.
SwedishJag anser att vi bör ha en debatt inom EU om att göra all utbildning avgiftsfri, vilken skola det än gäller.
I think that we in Europe should have a debate on making all education free, whatever school we are talking about.
SwedishÖppenhet från den offentliga sektorn är bra för demokratin, och demokratin är avgiftsfri i Europa.
Indeed, transparency on the part of the public sector is a good thing for democracy, and democracy comes free of charge in Europe.
SwedishAdministrativ information måste självfallet vara avgiftsfri för allmänheten och måste kunna erhållas från en plats eller portal.
Administrative data must obviously be free of charge to the public and it has to be obtainable from one place, or portal.
SwedishBankerna bör erbjuda avgiftsfri valutaväxling i minst ett halvt år, även om det parallella användandet av valutorna slopas.
The banks should offer a free currency exchange service for at least six months, even though dual circulation might have ceased.
SwedishTillsammans med kollegan Grossetête gav jag ett ändringsförslag om avgiftsfri blodgivning, och utskottet godkände det.
I tabled an amendment regarding the non-remuneration of donor services together with my colleague, Mrs Grossetête, and the committee adopted it.
SwedishDen officiella statistiken ska vara offentlig, avgiftsfri och tillgänglig i elektronisk form samt ha beteckningen Sveriges officiella statistik.
The official statistics must be public, free of charge and available in an electronic form as well as have a designation of Swedish official statistics.
SwedishDessutom kan jag inte hålla med om punkt 21 i betänkandet där det hävdas att avgiftsfri universitetsutbildning inte nödvändigtvis garanterar jämställdhet.
Furthermore, I cannot agree with paragraph 21 of the report, which states that free university education does not necessarily guarantee equity.
SwedishTyska och italienska vägtransportföretag vill helst ha en avgiftsfri passage, liksom de i denna sektor starkt representerade nederländska företagen.
German and Italian road transport operators would prefer to have a free passage, as would the Dutch operators that are strongly represented in the sector.
SwedishAffärsmetoder där företag erbjuds att lista sig i en företagskatalog med det falska intrycket att tjänsten är avgiftsfri blir allt vanligare.
Practices in which firms are offered a listing in a business directory while the false impression is given that it is a free service are becoming increasingly common.

Synonymer (svenska) till "avgiftsfri":

avgiftsfri
Swedish