SV

avgas {utrum}

volume_up
Avgas- och partikelutsläpp som försämrar kvaliteten på badvattnet
exhaust and particulate emissions that degrade the quality of bathing waters;
Vi behöver med nödvändighet även en efterbehandling av avgaserna från lastbilar.
The answer is no: we urgently need exhaust after treatment for lorries too.
Man talar om att avgaserna kommer att minska till hälften.
It is said that exhaust gases will be cut by half.
avgas

Användningsexempel för "avgas" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAvgas- och partikelutsläpp som försämrar kvaliteten på badvattnet
exhaust and particulate emissions that degrade the quality of bathing waters;
SwedishDet innebär att vi måste se på de nya teknologierna inom avgas- och bränsleförbrukningsområdena.
That means we need to look at new technologies in the field of emissions and fuel consumption.
SwedishEnligt fordonens avgas- och vägbelastningskriterier bör systemet graderas i en större omfattning.
The system should be structured to reflect more accurately the emission and road damage ratings of the vehicles.
SwedishVi svenska kristdemokrater har i dag röstat för betänkandet som innebär striktare europeiska avgas- och bullergränser för fritidsbåtar.
We Swedish Christian Democrats have today voted in favour of the report entailing stricter European exhaust and noise emission limits for recreational craft.
SwedishVi svenska kristdemokrater har i dag röstat för betänkandet som innebär striktare europeiska avgas- och bullergränser för fritidsbåtar.
We Swedish Christian Democrats have today voted in favour of the report entailing stricter European exhaust and noise emission limits for recreational craft.
SwedishDet faktum att gasen där helt enkelt släpps ut i luften som avgas, utan att hänsyn tas till hur den skulle kunna transporteras till Nabucco-ledningen, är ett stort misstag.
The fact that gas there is simply being released into the air as exhaust, with no consideration being given to how it could be transported to the Nabucco pipeline, really is a big mistake.

Synonymer (svenska) till "avge":

avge
Swedish