"avgörande punkt" - Engelsk översättning

SV

"avgörande punkt" på engelska

SV

avgörande punkt {utrum}

volume_up
avgörande punkt (även: avgörande aspekt, avgörande fråga)
Detta är en helt avgörande punkt, även när det gäller stabilitets- och tillväxtpakten.
This is a crucial point, also in the context of the Stability and Growth Pact.
Uppriktigt sagt har vi nått en avgörande punkt i fredsprocessen.
Frankly, we have reached a crucial point in the peace process.
En annan avgörande punkt är unionens plats i världen.
Another crucial point is the place of the Union in the world.

Användningsexempel för "avgörande punkt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNu är vi framme vid en helt avgörande punkt.
Mr President, ladies and gentlemen, we have come to an absolutely decisive point.
SwedishDärför betraktar jag på en avgörande punkt detta förslag som högst tvivelaktigt!
That is why I regard this proposal on such a vital issue as being highly questionable.
SwedishDärför anser jag att denna ändring av valfriheten faktiskt är en avgörande punkt.
That is why I actually think this change in the right of option is crucial.
SwedishDetta är en helt avgörande punkt, även när det gäller stabilitets- och tillväxtpakten.
This is a crucial point, also in the context of the Stability and Growth Pact.
SwedishDen gemensamma ståndpunkten har tagit upp parlamentets tanke på denna avgörande punkt.
The common opinion has picked up Parliament's idea on this decisive point.
SwedishDetta är en avgörande punkt, eftersom det verkar som om den inte gör det!
This is an essential point, because it looks as if the answer is no!
SwedishJag vill tillfoga att frivilligheten i samband med code de conduite är en avgörande punkt för oss.
I must add that for us the voluntary nature of the code de conduite is a crucial point.
SwedishNär det gäller Elfenbenskusten har vi nått en avgörande punkt i fråga om framtida framsteg.
As far as Côte d'Ivoire is concerned, we have reached a key point in respect of further progress.
Swedish2.Subsidiaritet och hjälp till självhjälp är ytterligare en avgörande punkt i våra föreställningar om målen.
2.A further key point of our concepts is subsidiarity and aid for self-assistance.
Swedish2.Subsidiaritet och hjälp till självhjälp är ytterligare en avgörande punkt i våra föreställningar om målen.
2. A further key point of our concepts is subsidiarity and aid for self-assistance.
SwedishVi beklagar att Martens betänkande inte tillräckligt betonar denna fullständigt avgörande punkt.
We regret that the Martens report does not sufficiently labour this absolutely conclusive point.
SwedishUppriktigt sagt har vi nått en avgörande punkt i fredsprocessen.
Frankly, we have reached a crucial point in the peace process.
SwedishPå en avgörande punkt är min glädje över Agenda 2000 begränsad.
My enthusiasm for Agenda 2000 is limited on one decisive issue.
SwedishEn annan avgörande punkt är helt klart konventets arbete.
Another decisive point is without a doubt the work of the Convention.
SwedishInom avtalets allmänna ram skulle jag vilja peka på en kanske avgörande punkt ur vårt perspektiv.
In the general context of the agreement, I should like to mention a point we think is perhaps fundamental.
SwedishDetta är viktigt, men det får inte betraktas som en absolut avgörande punkt, annars kommer vi att bli partiska.
It is important, but it cannot be taken as a basic starting point, or we would be showing bias.
SwedishEn annan avgörande punkt är unionens plats i världen.
Another crucial point is the place of the Union in the world.
SwedishEn annan avgörande punkt är behovet att på ett bättre sätt rikta biståndet till människor som verkligen har behov av detta.
Another crucial point is the need for better targeting of aid to the people in need.
SwedishDetta är den avgörande punkt som måste föras fram här.
That is the crucial point that we need to get across here.
SwedishDetta är en avgörande punkt för min partigrupp och jag antar att min liberala kollega strax kommer att betona det.
This is crucial to my group, and I assume my fellow Liberal will also stress this in a moment.

Liknande översättningar för "avgörande punkt" på engelska

punkt substantiv
avgörande substantiv
avgörande adjektiv