"avgörande faktor" - Engelsk översättning

SV

"avgörande faktor" på engelska

SV

avgörande faktor {utrum}

volume_up
1. allmänt
avgörande faktor (även: hållhake, krampa)
avgörande faktor (även: bestämmande faktor)
Viljan att acceptera denna kompromiss kommer att bli ett mått på och en avgörande faktor för den europeiska demokratin.
The willingness to accept this compromise will be a measure and determinant of European democracy.
Tillgången till rent grundvatten kommer att vara en avgörande faktor i framtida beslut om placering av företag.
The availability of pure groundwater will be a determinant factor in future corporate location decisions.
Den stora ekonomiska krisen, vars effekter fortfarande i dag är kännbara i de europeiska länderna, var en viktig avgörande faktor för konkurrenspolitiken 2009.
The major economic crisis, the effects of which are still being felt to this day in the countries of Europe, was a significant determinant of competition policy in 2009.
avgörande faktor
Jag visste inte att tur var en aktivt avgörande faktor för ekonomin.
I did not know that good luck was an active determining factor for the economy.
Effekten av våra åtgärder är en avgörande faktor för om dessa åtgärder är värda att göra eller inte.
The impact of our actions is a determining factor in whether or not those actions are worthwhile.
Överfiske är en avgörande faktor, men det är inte den enda orsaken till problemet med bristen på tillgångar.
Over-fishing is a determining factor, but it is not the only cause of the problem of scarcity of resources.

Användningsexempel för "avgörande faktor" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi vet att den avgörande faktor som saknas är viljan att göra detta ”allt”.
We know that the crucial thing that is lacking is a will to do that 'everything'.
SwedishRörlighet bör också vara en avgörande faktor i lärarutbildning och fortbildning.
Mobility should also be a key component of teacher training and professional development.
SwedishKompatibilitet kommer att vara en avgörande faktor i utvecklingen av elektroniska pengar.
Interoperability will be a crucial factor in the development of electronic money.
SwedishEn avgörande faktor blir till exempel hur de gemensamma kontaktpunkterna är utrustade.
A decisive factor, for example, will be how the single points of contact are equipped.
SwedishJag visste inte att tur var en aktivt avgörande faktor för ekonomin.
I did not know that good luck was an active determining factor for the economy.
SwedishBristen på organ är en avgörande faktor som påverkar transplantationsprogrammen.
The lack of organs is a key factor affecting transplant programmes.
SwedishMen detta är en avgörande faktor för de regionala ekonomiernas konkurrenskraft.
This is a decisive element as far as the competitiveness of regional economies is concerned.
SwedishJag anser att EU:s digitala strategi är en avgörande faktor för denna nya ekonomi.
I think that the European Union's digital strategy is a crucial factor for this new economy.
SwedishEn effektiv riskhantering är en avgörande faktor för att förhindra framtida kriser.
Effective risk governance is one of the most important factors for preventing future crises.
SwedishSäkerheten är en avgörande faktor i våra liv - det är den viktigaste frågan.
Safety is a key issue in our lives - it is the most important issue.
SwedishJag anser att den union vi visade upp var en avgörande faktor i Montreal.
I think that the unison we displayed was a decisive factor in Montreal.
SwedishDet ekonomiska samarbetet är en avgörande faktor för stabiliseringen i Sydosteuropa.
Economic co-operation will be a decisive factor in the stabilisation of South-Eastern Europe.
SwedishSlutligen är energieffektivitet en annan avgörande faktor för strategin.
Finally, energy efficiency is another crucial element of this strategy.
SwedishDetta är en helt avgörande faktor i debatten, som jag anser utan fog har förtigits.
This is an entirely crucial factor in the debate, which, I believe, has been unjustly concealed.
SwedishDetta kan bli en avgörande faktor när det gäller att öppna upp och påverka det vitryska samhället.
It could become a crucial factor in opening up and influencing Belarusian culture.
SwedishI landsbygdens ekonomiska utveckling är kvinnorna en avgörande faktor.
Women play a decisive part in the economic development of rural areas.
SwedishKonsumtionen kommer nämligen att vara en avgörande faktor för den ekonomiska återhämtningen i Europa.
Consumption will, after all, be a crucial factor in Europe's economic recovery.
SwedishSpråket spelar naturligtvis en specifik roll i denna process men är ingen avgörande faktor.
Language plays a specific role in this process, of course, but it is not the deciding factor.
SwedishSpråket spelar naturligtvis en specifik roll i denna process men är ingen avgörande faktor.
Language plays a specific role in this process, of course, but it is not the deciding factor.
SwedishDen mångfald som utmärker oss som européer har blivit en avgörande faktor i barnens liv.
The diversity that characterises us as Europeans has become a decisive factor in the lives of children.

Liknande översättningar för "avgörande faktor" på engelska

faktor substantiv
avgörande substantiv
avgörande adjektiv