Förenta staterna vill spela ett litet spel och få oss att avfyra skotten.
America wants to play its little game and getting us to fire the shots.
Everyone, don't let them fire the missile!
Fire the missile at Bangkok immediately.

Användningsexempel för "avfyra" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFörenta staterna vill spela ett litet spel och få oss att avfyra skotten.
America wants to play its little game and getting us to fire the shots.
SwedishHon marscherade in i oljefältet omringade det, utan att avfyra ett enda skott, säkrade och höll det.
She marched into the oil field reserves, surrounded it, without firing a shot, and secured it and held it.
SwedishTeheran kommer med all sannolikhet snart att ha kärnstridsspetsar, och regimen har redan missiler som kan avfyra dem.
In all likelihood, in the nearest future, Tehran will have nuclear warheads - it already has the missiles to deliver them.
SwedishSå börjar de avfyra spontant, och du börjar se saker.
SwedishSedan kan vi avfyra olika slags "gevärssalut" till de senare länderna, så att vi inte behandlar alla på samma sätt.
Then we can give different levels of 'gun salutes' to the latter countries so that we do not treat everybody in the same way.
SwedishAvfyra missilen mot Bangkok omedelbart.
SwedishSedan kan vi avfyra olika slags " gevärssalut " till de senare länderna, så att vi inte behandlar alla på samma sätt.
Then we can give different levels of 'gun salutes ' to the latter countries so that we do not treat everybody in the same way.
SwedishLåt dem inte få avfyra missilen!
SwedishMitt i natten tvingades man väcka Jeltsin, men till all lycka upptäcktes misstaget innan Jeltsin beslöt att avfyra kärnvapen.
Mr Yeltsin had to be woken up in the middle of the night but, very fortunately, the mistake was discovered before he decided to fire any nuclear weapons.
SwedishMen när britterna styrde det brittiska imperiet, i synnerhet när det gäller Indien, hade de för vana avfyra gevärssalut till de olika maharadjorna och rajorna beroende på hur de uppförde sig.
When the British ran the British Empire, particularly The Raj, they had a habit of giving gun salutes to different Maharajas and Rajas depending on how they behaved.

Synonymer (svenska) till "avfyra":

avfyra