"avfolkning" - Engelsk översättning

SV

"avfolkning" på engelska

SV

avfolkning {utrum}

volume_up
avfolkning
Den senare innebär en ny hållning som framför allt har med avfolkning att göra.
The latter represents a new approach, and relates mainly to depopulation.
Avfolkning är till exempel inget problem för landsbygden i min region.
For example, depopulation is not a problem for the countryside in my region.
Följden kan bli en ytterligare avfolkning av vissa områden som hamnat på efterkälken.
This may result in the further depopulation of certain disadvantaged areas.

Användningsexempel för "avfolkning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen senare innebär en ny hållning som framför allt har med avfolkning att göra.
The latter represents a new approach, and relates mainly to depopulation.
SwedishFöljden kan bli en ytterligare avfolkning av vissa områden som hamnat på efterkälken.
This may result in the further depopulation of certain disadvantaged areas.
SwedishDe demografiska frågorna är också viktiga eftersom vissa områden hotas av avfolkning.
Demographic issues are important too, as certain areas are threatened with depopulation.
SwedishAvfolkning är till exempel inget problem för landsbygden i min region.
For example, depopulation is not a problem for the countryside in my region.
SwedishFramför allt saknar EU en strategi för att vända utvecklingen när det gäller Europas avfolkning.
Above all, the EU lacks a strategy for reversing the trend of Europe’s depopulation.
SwedishDär finns även landsbygds- och bergsområden som drabbas av avfolkning.
It also has rural and mountainous areas affected by desertification.
SwedishAvfolkning av landsbygden är ett problem, särskilt i mitt land Wales.
Rural depopulation is a problem, particularly in my country of Wales.
SwedishSlutligen har vi frågan om landsbygdens avfolkning.
Finally, there is the question of rural depopulation.
SwedishI de missgynnade regionerna skulle det uppstå problem med avfolkning och minskning av den ekonomiska aktiviteten.
It would create problems of depopulation and reduction in economic activity in the least-favoured areas.
SwedishDessa är att uppnå territoriell balans inom Europa, och förebygga avfolkning och ökenspridning i landsbygdsområden.
These are to achieve territorial balance within Europe and to prevent the depopulation and desertification of rural areas.
SwedishAtt avskaffa den här produktionstypen kommer att försvaga de regioner som redan är drabbade av en omfattande avfolkning.
The removal of this type of production would in fact weaken areas which are already suffering from major desertification.
SwedishÅ ena sidan en ohämmad koncentration av människor i stadsområden och å andra sidan avfolkning av landsbygden.
On the one hand there is the unchecked concentration of people in urban areas and on the other the desertification of the countryside.
SwedishDet skulle innebära svåra miljöskador, allvarliga risker för avfolkning och kraftiga problem för landets administration.
This would cause serious environmental damage, serious risks of depopulation and serious problems in terms of land management.
SwedishStödet skulle i stället koncentreras till de områden som har ett mer intensivt jordbruk, och det skulle uppstå problem med avfolkning och minskning av den ekonomiska aktiviteten.
It would also create problems of depopulation and of reduction in economic activity.
SwedishOch slutligen får ni större avfolkning, ökad utbredning av ödemark, större osäkerhet, sämre kvalitet och större livsmedelsberoende.
And lastly, it will lead to increased depopulation, desertification and insecurity, and a reduction in quality and food independence.
SwedishDet skapas ytterligare inkomstmöjligheter, förbättring av infrastrukturen, och man förebygger en avfolkning av denna landsbygd.
Additional sources of income and an improvement in infrastructure are the result, and a depopulation of these rural areas is thereby prevented.
SwedishLåt mig ge er några exempel: demografiska förändringar, klimatskydd, regional avfolkning och - faktiskt - en modern EU-stadspolitik.
Let me give you just a few examples: demographic change, climate protection, regional depopulation, and also, indeed, a modern European urban policy.
SwedishVi är medvetna om det allvarliga hotet mot det europeiska jordbrukets infrastruktur i form av landsbygdens avfolkning.
We are aware of the serious threat to Europe's rural infrastructure through rural depopulation. We have brought forward proposals to address many of these problems.
SwedishI Sverige minskar alla län utom fyra sin befolkning, vilket innebär att risken för avfolkning är stor i en stor del av landet.
All the counties in Sweden, apart from four, have declining populations, which means that there is a great risk of depopulation in large parts of the country.
SwedishFör att förhindra avfolkning och ökenspridning inom vårt jordbruk måste vi utveckla ytterligare instrument som kan stoppa flykten från landsbygden.
In order to prevent the obliteration and desertification of our agriculture, we must develop further instruments that will stop the rural exodus.