"avföra" - Engelsk översättning

SV

"avföra" på engelska

SV

avföra {verb}

volume_up
2. näringsliv
Om vi alltså är för att avföra ämnet från dagordningen under denna session, så betyder det inte att vi minskar vårt engagemang i ämnet.
If, then, we are in favour of removing this topic from the agenda for this sitting, that does not mean that our commitment to the issue is any the less.

Användningsexempel för "avföra" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen bör dessutom kunna avföra ämnen som misstänkta källor till föroreningar.
It should also provide an opportunity to clear substances of suspicion.
SwedishI enighet måste medlemsstaterna fortsätta att motsätta sig kinesiska försök att avföra denna fråga från dagordningen.
The Member States need to present a united front in opposing China's attempts to have this issue taken off the agenda.
SwedishTullen har som uppgift att säkerställa kontrollen, ombesörja en enkel avveckling och avföra de statliga inkomsterna på föreskrivet sätt.
It is the role of customs to carry out inspections, to ensure smooth handling and to ensure that government revenue is correctly paid.
SwedishOm vi alltså är för att avföra ämnet från dagordningen under denna session, så betyder det inte att vi minskar vårt engagemang i ämnet.
If, then, we are in favour of removing this topic from the agenda for this sitting, that does not mean that our commitment to the issue is any the less.
SwedishRådet accepterade detta, och vi kommer nu att kunna avföra det som användning för att inducera brunst, vilket jag tycker är en stor framgång.
The Council accepted this, and we shall now be able to do away with use of the substances for inducing rutting, something I consider to be major progress.