"avel" - Engelsk översättning

SV

"avel" på engelska

SV

avel {utrum}

volume_up
1. allmänt
Jag tror att det skall vara uppfödning och avel i stället för uppfödning och gödning.
I think it should be " rearing and breeding ' instead of " rearing and fattening '.
Jag tror att det skall vara uppfödning och avel i stället för uppfödning och gödning.
I think it should be "rearing and breeding' instead of "rearing and fattening' .
– Uppfödning och avel av fjäderfän är den progressiva och lönsamma sektorn inom EU: s animalieproduktion.
Poultry breeding and rearing is the progressive, profitable sector of European livestock farming.
avel (även: slag, sort, ras, stam, släkte)
volume_up
breed {substantiv}
– Uppfödning och avel av fjäderfän är den progressiva och lönsamma sektorn inom EU: s animalieproduktion.
Poultry breeding and rearing is the progressive, profitable sector of European livestock farming.
   – Uppfödning och avel av fjäderfän är den progressiva och lönsamma sektorn inom EU:s animalieproduktion.
   Poultry breeding and rearing is the progressive, profitable sector of European livestock farming.
Jag tror att det skall vara uppfödning och avel i stället för uppfödning och gödning.
I think it should be " rearing and breeding ' instead of " rearing and fattening '.
2. "uppfödning av djur"
avel (även: förädling, alstring)
volume_up
breeding {substantiv} (the raising of animals)
Jag tror att det skall vara uppfödning och avel i stället för uppfödning och gödning.
I think it should be " rearing and breeding ' instead of " rearing and fattening '.
Jag tror att det skall vara uppfödning och avel i stället för uppfödning och gödning.
I think it should be "rearing and breeding' instead of "rearing and fattening' .
– Uppfödning och avel av fjäderfän är den progressiva och lönsamma sektorn inom EU: s animalieproduktion.
Poultry breeding and rearing is the progressive, profitable sector of European livestock farming.

Användningsexempel för "avel" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag tror att det skall vara uppfödning och avel i stället för uppfödning och gödning.
I think it should be "rearing and breeding' instead of "rearing and fattening' .
SwedishJag tror att det skall vara uppfödning och avel i stället för uppfödning och gödning.
I think it should be " rearing and breeding ' instead of " rearing and fattening '.
Swedish– Uppfödning och avel av fjäderfän är den progressiva och lönsamma sektorn inom EU: s animalieproduktion.
Poultry breeding and rearing is the progressive, profitable sector of European livestock farming.
Swedish   – Uppfödning och avel av fjäderfän är den progressiva och lönsamma sektorn inom EU:s animalieproduktion.
   Poultry breeding and rearing is the progressive, profitable sector of European livestock farming.
SwedishFlyttningar av djur i andra syften – såsom vidare uppfödning, avel eller nyinplantering – kan verkligen kräva längre restider.
The distinction between journeys for slaughter and for other purposes is an important one.
SwedishTransport av levande djur, antingen det är till slakt eller vidare avel är inte önskvärt, men ett faktum.
The transportation of live animals, whether for slaughtering purposes or for further breeding, is not desirable, but it is nevertheless a fact.
SwedishFlyttningar av djur i andra syften – såsom vidare uppfödning, avel eller nyinplantering – kan verkligen kräva längre restider.
Movements of animals for other purposes – such as bringing on, breeding or restocking – may genuinely require longer journey times.
SwedishJag vill också betona vikten av en ytterligare betalning till producenterna för att särskilt stödja avel av inhemska får- och getraser.
I must also stress the importance of ensuring an additional payment for producers to support indigenous breeds of sheep and goat in particular.
SwedishEnligt det sunda förnuftet bör man tvärtom gynna användning av jordbrukets produkter för djur som föds upp för avel.
It seems to me that in all five cases the answer is 'no', and that, on the contrary, common sense tells us that it is preferable for farm animals to eat farm-produced products.
SwedishEnligt det sunda förnuftet bör man tvärtom gynna användning av jordbrukets produkter för djur som föds upp för avel.
It seems to me that in all five cases the answer is 'no ', and that, on the contrary, common sense tells us that it is preferable for farm animals to eat farm-produced products.
SwedishI detta avseende kan den i Europa spridda uppfödningen av kaniner för slakt och avel i vissa fall jämföras med uppfödning av värphöns i bur.
As a result, the widespread keeping of rabbits for fattening and breeding rabbits in Europe can in certain cases be compared with the keeping of laying hens in battery cages.
SwedishGenom detta förslag införs i synnerhet för får - när det rör avel och uppfödning - en obligatorisk vistelse på 30 dagar före leverans till en annan medlemsstat.
This proposal in particular introduced for sheep - as regards breeding and production - a mandatory residence of 30 days prior to despatch to another Member State.
SwedishKaniner för slakt och avel hålls mestadels i burar, där det ännu saknas internationella bindande riktlinjer om djurtäthet, gruppstorlek och minsta yta per djur.
Rabbits for fattening and breeding rabbits are mainly kept in cages, and there are still no internationally binding rules on stocking density, size of groups and minimum area per animal.
SwedishJag har en annan syn på saken och detta på grund av att människan i alla tider har manipulerat med avel av djur och ökat produktiviteten i syfte att tillgodose sina behov.
Mr President, I am going to be the different voice in this argument, because, through the ages, man has manipulated the breeding of animals and enhanced their productivity to meet his needs.

Synonymer (svenska) till "avel":

avel