"avdramatisera" - Engelsk översättning

SV

"avdramatisera" på engelska

SV

avdramatisera {verb}

volume_up
Vi måste avdramatisera debatten om köttklister.
We must defuse the debate about meat glues.
Sedan försökte ni avdramatisera frågan genom att säga att valet gjorts utifrån hur snart arbetet kunde inledas eller vilka tillgängliga medel som finns.
You subsequently attempted to defuse the issue by saying that the choice was made on the basis of readiness for work to begin or the availability of funding.
Den är berömvärd och hjälper oss att oroa oss mindre och likaså att avdramatisera politiska och strategiska spekulationer som grundar sig på teoretiska hot mot freden.
It is praiseworthy and helps to put our worries to rest, and also to defuse political and strategic speculation based on a theoretical threat to peace.
Jag vill avdramatisera detta nederländska problem vi står inför.
   – Madam President, I should like to play down the Dutch problem that is before us.
Det är med andra ord konstruktivt att avdramatisera den historiska tvisten mellan turkar och armenier.
It would therefore be as well to play down the age-old disputes between the Turks and the Armenians.
Det sätt som aktionen genomfördes på tyder på en mycket god organisation, även om regeringen Karemov vill avdramatisera denna händelse.
The way in which it was carried out suggests very thorough organisation, although the Karemov government has been anxious to play down the incident.

Användningsexempel för "avdramatisera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag vill avdramatisera detta nederländska problem vi står inför.
   – Madam President, I should like to play down the Dutch problem that is before us.
SwedishVi behöver informera och förklara mer genom att avdramatisera så mycket som möjligt.
We need to provide more information and explanations, making things seem as undaunting as possible.
SwedishDet är med andra ord konstruktivt att avdramatisera den historiska tvisten mellan turkar och armenier.
It would therefore be as well to play down the age-old disputes between the Turks and the Armenians.
SwedishVi måste avdramatisera debatten om köttklister.
SwedishOm detta inte räcker för att avdramatisera debatten skulle jag också vilja säga att rådet beslutat sig för att inte röra sammanhållningsfonden.
If this is not enough to de-escalate the debate, I would add that the Council has agreed not to touch the cohesion fund.
SwedishMed den här rapporten hoppas kommissionen avdramatisera och objektivisera en svår och politiskt känslig debatt.
With this report the Commission hopes to take some of the passion out of what will be a difficult and politically delicate debate and give it an objective basis.
SwedishDet sätt som aktionen genomfördes på tyder på en mycket god organisation, även om regeringen Karemov vill avdramatisera denna händelse.
The way in which it was carried out suggests very thorough organisation, although the Karemov government has been anxious to play down the incident.
SwedishVi förväntar oss att den kommer att lämna ett särskilt betydelsefullt bidrag till ansträngningarna att ytterligare avdramatisera situationen och förbättra förståelsen.
We expect it to make a particularly important contribution to further calming this situation and to better understanding.
SwedishJag tror för övrigt att det vore bra om vi alla försökte avdramatisera och dämpa mediernas intresse för frågan med TAC och fiskekvoter.
I also think it would be a good thing if we all committed ourselves to making the TAC and quota issues less dramatic and less exposed to media attention.
SwedishSedan försökte ni avdramatisera frågan genom att säga att valet gjorts utifrån hur snart arbetet kunde inledas eller vilka tillgängliga medel som finns.
You subsequently attempted to defuse the issue by saying that the choice was made on the basis of readiness for work to begin or the availability of funding.
SwedishDen är berömvärd och hjälper oss att oroa oss mindre och likaså att avdramatisera politiska och strategiska spekulationer som grundar sig på teoretiska hot mot freden.
It is praiseworthy and helps to put our worries to rest, and also to defuse political and strategic speculation based on a theoretical threat to peace.