SV

avbruten {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "avbruten" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishHerr ordförande, jag hoppas att jag på nytt kan ta upp den fråga som blev avbruten.
Mr President, I hope that I can find my bearings again in the debate which we interrupted.
SwedishJag blev avbruten ganska punktligt under två av mina inlägg i dag av den tidigare talmannen.
I was cut off relatively promptly by the previous President twice this afternoon.
SwedishJag förklarar Europaparlamentets session avbruten och önskar er alla en God Jul.
I declare adjourned the session of the European Parliament and wish you all a happy Christmas.
SwedishJag förklarar debatten avbruten. Den kommer att återupptas i eftermiddag klockan 15.00.
The debate is now adjourned; it will be resumed this afternoon at 3 p.m.
SwedishMen i det fullständiga förhandlingsreferatet står det ingenting om hur jag blev avbruten.
But in the verbatim report there is no mention of how I was interrupted.
SwedishÄrade ledamöter, jag förklarar debatten för avbruten. Den återupptas kl. 21.00.
Ladies and gentlemen, the debate is now adjourned to 9.00 p.m.
SwedishEftersom jag inte blivit avbruten passar jag på att lägga till en kort egen fråga.
I am taking advantage of the fact that I have not been silenced to add a quick question of my own.
SwedishJag förklarar Europaparlamentets session 2009-2010 avbruten.
I hereby declare the 2009-2010 session of the European Parliament adjourned.
SwedishEftersom vi har slutbehandlat våra ärenden, förklarar jag härmed Europaparlamentets session avbruten.
As we have concluded our business, I declare Parliament's session adjourned.
SwedishJag förklarar debatten avbruten. Debatten kommer att återupptas kl. 15.00.
The debate is now adjourned and will be resumed at 3.00 p.m.
SwedishJag förklarar Europaparlamentets session avbruten och önskar alla en trevlig resa hem.
I declare the session of the European Parliament adjourned and wish everyone a pleasant journey home.
SwedishAtt plötsligt bli avbruten av reklam, det skulle säkert störa både Lulling och mig.
To be suddenly interrupted by advertisements is something that would certainly upset Mrs Lulling and me.
SwedishJag har inte för vana att avbryta mina kolleger och jag tolererar inte att bli avbruten själv!
I am not in the habit of interrupting my fellow Members and I do not tolerate being interrupted!
SwedishHerr talman, skulle jag kunna få tala utan att bli avbruten?
Mr President, would it be possible to speak without being interrupted?
Swedish– Jag förklarar Europaparlamentets session avbruten.
The overriding impression is that this is a catalogue of good political intentions.
SwedishHerr ordförande, jag ber om hjälp eftersom jag blir avbruten.
Mr President, please give me some support. I am being interrupted.
SwedishJag förklarar Europaparlamentets session 2001-2002 avbruten.
I declare closed the 2001-2002 session of the European Parliament.
Swedish(Applåder) Jag förklarar Europaparlamentets session för avbruten.
I declare the session of the European Parliament adjourned.
SwedishMin andra korta fråga är: - kommissionären blev avbruten nyss - hur är det med Bulgarien och Rumänien?
Secondly, the Commissioner was interrupted at this point, but what about Bulgaria and Romania?
Swedish   – Jag förklarar Europaparlamentets session avbruten.
   I declare the session of the European Parliament to be suspended.