"avbräck" - Engelsk översättning

SV

"avbräck" på engelska

EN
SV

avbräck {neutrum}

volume_up
Avbräck i Europeiska unionens tillväxt får återverkningar på världsekonomin.
Setbacks in economic growth within the European Union have repercussions for the global economy.

Användningsexempel för "avbräck" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAvbräck i Europeiska unionens tillväxt får återverkningar på världsekonomin.
Setbacks in economic growth within the European Union have repercussions for the global economy.
SwedishDenna allians och ömsesidiga solidaritet har dock präglats av alltför många avbräck.
There have, however, been too many drawbacks associated with this alliance and mutual solidarity.
SwedishDetta undanröjer ett avbräck för affärstransaktioner över gränserna.
This removes an impediment to cross-border business transactions.
SwedishLedamoten gör rätt i att fästa uppmärksamheten på det avsevärda ekonomiska avbräck som dessa sjukdomar ger upphov till.
The honourable Member is right to draw attention to the significant economic loss caused by these diseases in particular.
SwedishI mitt land har vi tvingats göra den erfarenheten att nedskärningen av skatteavdraget för affärsmåltider har lett till svåra avbräck för de förstklassiga restaurangerna.
In Austria, we have found that reducing the tax deductibility of business entertainment can harm the gourmet restaurant sector.
SwedishPå så vis skulle de många företagen med kreatursdrift få en obetydlig kompensation för det delvis dramatiska ekonomiska avbräck som orsakats av BSE och mul- och klövsjuka.
In this way, the many livestock holdings could receive a small compensation for the sometimes truly dramatic financial losses caused by BSE and foot-and-mouth.
SwedishFörmodligen har också Frankrike drabbats av liknande avbräck: det kommer kanske Grossetête att tala om, jag vet att hon kommer att tala senare och hon bor i området.
France, too, has probably had losses comparable to these: perhaps Mrs Grossetête will tell us, as I know she is to speak afterwards and she lives in that part of the world.

Synonymer (svenska) till "avbräck":

avbräck