"avart" - Engelsk översättning

SV

"avart" på engelska

SV

avart {utrum}

volume_up
2. zoologi
avart

Användningsexempel för "avart" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOch jag betonar verkligen nationalistisk avart, som inte är detsamma som nationalism.
I shall stress this - any nationalist drift, which is not the same thing as nationalism.
SwedishDet ligger därför i vårt intresse, herr ordförande, att sätta stopp för denna allvarliga avart.
Our interest therefore, Mr President, is to put a complete end to this very pernicious trend.
SwedishDetta är en avart i det nuvarande systemet, som skyddar det överstatliga företaget, och måste rättas till i framtiden.
This is a perversion of the current system, which protects supranational enterprises but must be improved in the future.
SwedishSom läkare måste jag beklaga att en avart av epidemologin, som heter våldets epidemologi, har spridits i Latinamerika.
Madam President, as a doctor, I can only deplore the development in Latin America of an aspect of epidemiology known as the epidemiology of violence.
SwedishFör att gå emot denna skrämmande avart är det med all säkerhet inte en bra metod att åberopa den gamla federalismen mot den nya federalismen.
If we are to halt this dangerous trend, calling on the old federalism to combat the new federalism is certainly not the right way to go about it.
SwedishEn slags avart av harmoniseringen av arbetstagarna på världsnivå som vänsterextremisterna som säger sig vara "mot globaliseringen" i dag kräver med hjälp av stora slagord.
This is bordering on a perverse interpretation of global worker unification, as the so-called anti-globalisation left-wing extremists are now calling for, with the help of many slogans.
SwedishEn slags avart av harmoniseringen av arbetstagarna på världsnivå som vänsterextremisterna som säger sig vara " mot globaliseringen " i dag kräver med hjälp av stora slagord.
This is bordering on a perverse interpretation of global worker unification, as the so-called anti-globalisation left-wing extremists are now calling for, with the help of many slogans.
SwedishI detta fall bör det emellertid betonas att Europeiska rådet, i sina slutsatser av den 21 september 2001, betonade behovet av att bekämpa varje nationalistisk, rasistisk och människofientlig avart.
In this case, it is also beneficial to highlight that, in its conclusions of 21 September 2001, the European Council emphasises the need to combat any nationalist, racist or xenophobic drift.