"avancerar" - Engelsk översättning

SV

"avancerar" på engelska

SV

avancerar {gerundium}

volume_up
avancerar
Ryssland kontrollerar militärt knappt hälften av Tjetjeniens areal och avancerar systematiskt.
Militarily, Russia controls just under half the Chechen territory, and is advancing systematically.
Europeiska unionen är inte förlamad, tvärtom avancerar man såväl inrikes som utrikes, vilket är synnerligen viktigt.
On the contrary, it is advancing on both its internal fronts and also in external relations, which is extremely important.

Användningsexempel för "avancerar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet är en sak att starta här, men du avancerar inte till Trenton.
It's one thing to start here, but you don't climb your way to Trenton.
SwedishSammantaget leder dessa perioder till att kvinnor avancerar mycket långsamt i yrkeskarriären.
These periods add up and, as a result, women's professional careers progress much more slowly.
SwedishLyckligtvis går det just nu framåt, problemet är bara att sjukdomarna avancerar ännu snabbare.
Fortunately, things are progressing at this moment, although diseases are progressing even faster.
SwedishPanthers besegrade Dallas Jesuit och avancerar till 16- delsfinalen.
The Panthers defeated Dallas Jesuit to advance to round 16.
SwedishRyssland kontrollerar militärt knappt hälften av Tjetjeniens areal och avancerar systematiskt.
Militarily, Russia controls just under half the Chechen territory, and is advancing systematically.
SwedishNi kan se hur Sydkorea avancerar väldigt, väldigt fort medan Brasilien är mycket långsammare.
And you can see how South Korea is making a very, very fast advancement, whereas Brazil is much slower.
SwedishMånga av de frågor Elchlepp nämnde kräver en genomarbetning när vi väl avancerar framåt i denna riktning.
Many of the issues Mr Elchlepp mentioned will have to be worked on as we develop that way forward.
SwedishI så fall avancerar vi till blossavstånd på full knuff.
In that case, approach to twinkler range at full shove power.
SwedishReformeringen av kommissionen avancerar, och man har minskat sådana utgifter som egentligen inte borde finnas.
The reform of the Commission proceeds, and any expenditure that should not in fact arise, has been cut.
SwedishJag ser fram mot att arbeta med henne och hennes tjänstemän under kommande månader allteftersom denna fråga avancerar.
I look forward to working with her and her services in the months ahead, as this dossier moves forward.
SwedishMed framstegsrapportens 33 kapitel avancerar Island mycket snabbt mot ett uppfyllande av anslutningskriterierna.
With 33 chapters discussed in the progress report, Iceland moves forward quickly to meeting the criteria to join the EU.
SwedishMarknaden kan handla på ett klokare sätt när man åtminstone vet hur man avancerar inom olika områden i Europa.
The market will be able to act more wisely when it is known at least how things are moving in different regions of Europe.
SwedishEuropeiska unionen är inte förlamad, tvärtom avancerar man såväl inrikes som utrikes, vilket är synnerligen viktigt.
On the contrary, it is advancing on both its internal fronts and also in external relations, which is extremely important.
SwedishEuropas flagga avancerar inte med pansarvagnar, utan genom social jämlikhet och detta utgör den primära skillnaden.
The European flag is not to be promoted by means of a tank but by social equality, and therein lies a difference of principle.
SwedishDeras folkmordsstrategi avancerar.
SwedishOm allt som sker i framtiden är att vi avancerar så obetydligt, skulle jag ha föredragit att vi nådde ett beslut förra veckan.
That is now a given, and you will see that any future compromise will only differ fractionally from that level of expenditure.
SwedishVi avancerar i grupper om tio.
SwedishOm allt som sker i framtiden är att vi avancerar så obetydligt, skulle jag ha föredragit att vi nådde ett beslut förra veckan.
If all that happens in the future is that we advance by that fraction, I would have preferred us to have reached a decision last week.
SwedishSålunda tror jag att man då dessa påföljder tas i bruk, avancerar i frågan såväl inom unionen som även annars.
I therefore think that when people start having to face the consequences, progress will be made in the matter both within the Union and in other respects.
SwedishOumbärliga medarbetare åt Eurojust kommer systemet Schengen och Europol att vara, det senare avancerar till och med till att bli institutionell partner.
The right hand of Eurojust will be the Schengen system and Europol, which is promoted to the status of institutional partner.

Synonymer (svenska) till "avancera":

avancera