"avancerad nivå" - Engelsk översättning

SV

"avancerad nivå" på engelska

SV

avancerad nivå {utrum}

volume_up
1. allmänt
avancerad nivå
Credit for courses at advanced level
M7018N Scientific Method, Advanced level, 7.5 credits
Vi bedriver utbildning inom det medicinska ämnesområdet på grund- och avancerad nivå inom samtliga program vid institutionen.
We conduct training in the medical field of study in basic and advanced level in all programs at the department.
2. utbildning
avancerad nivå (även: magisternivå)
Vi utbildar via kurser och program på grundnivå, avancerad nivå och på forskarutbildningsnivå.
We educate via courses and programmes on basic, graduate and post-graduate level.

Användningsexempel för "avancerad nivå" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi erbjuder kurser inom marknadsföring på både grund- och avancerad nivå.
We offer courses in marketing at both the undergraduate and graduate levels.
SwedishVi utbildar via kurser och program på grundnivå, avancerad nivå och på forskarutbildningsnivå.
We educate via courses and programmes on basic, graduate and post-graduate level.
SwedishDetta är vad som krävs för att fortsätta att upprätthålla en avancerad teknisk nivå.
This is what it takes to preserve a very high level of technology.
SwedishDet riktar för närvarande främst in sig på utbyte i grundutbildningen på avancerad nivå, till exempel examensarbeten.
Presently we try to establish exchange on master level and also posibillities for master thesis work.
SwedishM7018N Vetenskaplig metod, avancerad nivå, 7,5 hp
M7018N Scientific Method, Advanced level, 7.5 credits
SwedishLuleå tekniska universitet har ett stort utbud av distansutbildningar både på grundnivå och på avancerad nivå.
Luleå University of Technology has a wide range of distance learning courses both at undergraduate and graduate levels.
SwedishVi bedriver utbildning inom det medicinska ämnesområdet på grund- och avancerad nivå inom samtliga program vid institutionen.
We conduct training in the medical field of study in basic and advanced level in all programs at the department.
SwedishGrundläggande behörighet, avancerad nivå
SwedishTillgodoräknande av kurser på avancerad nivå
SwedishBerganläggningsteknik ger totalt 13 kurser, varav 3 kurser på grundläggande nivå och 10 kurser på avancerad nivå.
Berg Construction Technology provides a total of 13 courses, including three courses at the basic level and 10 courses at the advanced level.
SwedishDin specialistsjuksköterskeexamen leder fram till en yrkesexamen på avancerad nivå och motsvarar magisterexamen inom ämnet omvårdnad.
Your specialist nursing leading to a vocational qualification at advanced level and the corresponding master's degree in the subject of nursing.
SwedishMartin Lindmark, SBN, fick Luleå tekniska universitets pris för förnämlig insats till gagn för utbildning på grund- och avancerad nivå.
Martin Lindmark, SBN, won The Luleå University of Technology´s prize for distinguished contribution to the benefit of education at the undergraduate and graduate levels.
SwedishInom avdelningen ges även masterutbildning i hälsovetenskap med kurser på avancerad nivå, både inom arbetsterapi, sjukgymnastik och hälsovetenskap.
The division also provides master's courses in health sciences with courses at the advanced level, both in occupational therapy, physiotherapy and health sciences.
SwedishDin specialistsjuksköterskeexamen leder fram till en yrkesexamen på avancerad nivå och kan även innebära en magisterexamen, vilket uppnås efter två års studier på halvfart.
Your specialist nursing leading to a vocational qualification at advanced level and may also involve a master's degree, which is reached after two years on a part-time.
SwedishEnligt kommissionen har projektet lett till att det agrometeorologiska systemet för avkastningsprognoser och övervakningen av grödor (Mars) nått en avancerad nivå.
According to the Commission, this project enabled the agro-meteorological system for forecasting yields and monitoring land and crop conditions (MARS) to reach an advanced stage.

Liknande översättningar för "avancerad nivå" på engelska

nivå substantiv
avancerad adjektiv
avancerad träning substantiv
högre nivå substantiv
grundläggande nivå substantiv
kommunal nivå substantiv
avancerad utveckling substantiv
avancerad cancer substantiv
avancerad utbildning substantiv