"avancemang" - Engelsk översättning

SV

"avancemang" på engelska

SV

avancemang {neutrum}

volume_up
1. allmänt
Detta kommer förhoppningsvis att ge ytterligare möjligheter både för kvinnors avancemang på arbetsplatsen och när det gäller att upprätta en lämplig balans mellan arbetsliv och familjeliv.
This will, hopefully, provide further possibilities both for women's advancement in the workplace and in the creation of a suitable work-family balance.
Avancemang i forskarvärlden beror på ekonomiska prestationer och en kvinnas chans att få en professur är tre gånger mindre än för en man.
Promotion in the scientific world depends on academic achievement, and a woman's chance of being appointed to a Chair is three times lower than that of a man.
2. "förflyttning till högre tjänst"
avancemang
volume_up
promotion {substantiv} (advancement to a higher rank)
Avancemang i forskarvärlden beror på ekonomiska prestationer och en kvinnas chans att få en professur är tre gånger mindre än för en man.
Promotion in the scientific world depends on academic achievement, and a woman's chance of being appointed to a Chair is three times lower than that of a man.

Användningsexempel för "avancemang" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishModerskap, graviditet och faderskap får inte utgöra orsaker som hindrar avancemang i arbetslivet.
Motherhood, pregnancy and fatherhood must not prevent progress in working life.
SwedishEstlands snabba avancemang i förberedelserna för medlemskap är mycket positivt, särskilt för Finlands del.
Estonia's rapid progress in preparing for membership is especially positive for Finland.
SwedishDet skulle bara innebära en risk för instabilitet i Kosovo, förlänga våndan i Serbien och fördröja regionens avancemang mot Europeiska unionen.
It would only risk instability in Kosovo, prolong the agony in Serbia and delay the region's movement towards the European Union.
SwedishFör det första är Qimonda kapabelt att säkra ett avgörande tekniskt avancemang för EU på området för halvledare och nanoteknik.
First of all, Qimonda is capable of ensuring a crucial technological advance for the European Union in terms of semiconductor technology and nanotechnology.
SwedishAvancemang i forskarvärlden beror på ekonomiska prestationer och en kvinnas chans att få en professur är tre gånger mindre än för en man.
Promotion in the scientific world depends on academic achievement, and a woman's chance of being appointed to a Chair is three times lower than that of a man.
SwedishDetta kommer förhoppningsvis att ge ytterligare möjligheter både för kvinnors avancemang på arbetsplatsen och när det gäller att upprätta en lämplig balans mellan arbetsliv och familjeliv.
This will, hopefully, provide further possibilities both for women's advancement in the workplace and in the creation of a suitable work-family balance.
SwedishDetta kan leda till ytterligare behandling av några av de känsligare ämnena efter toppmötet så att vi bättre kan förstå varandras förväntningar och möjligheter till avancemang.
This may mean further work on some of the more sensitive issues after the summit, so that we improve understanding of each other’ s expectations and possibilities for movement.

Synonymer (svenska) till "avancemang":

avancemang
Swedish