"av underordnad betydelse" - Engelsk översättning

SV

"av underordnad betydelse" på engelska

SV

av underordnad betydelse {adjektiv}

volume_up
av underordnad betydelse
Näringslivet får uppmärksamhet medan kultur ses som något av underordnad betydelse, något slags tillägg.
Business gets noticed, but culture is seen as something incidental, a sort of add-on.
Att fladdermusen använder ekon i beckmörker för att samla in de aktuella variablerna till sin modell, medan svalan använder ljus, är av underordnad betydelse.
The fact that the bat uses echoes in pitch darkness to input the current variables to its model, while the swallow uses light, is incidental.
Jag välkomnar också det faktum att vi nu inte har en oändlig rad brådskande angelägenheter beträffande frågor av underordnad betydelse, utan att vi har ett heltäckande synsätt.
I also welcome the fact that we do not now have a series of endless urgencies on incidental items but that we have a comprehensive approach.

Användningsexempel för "av underordnad betydelse" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOm omröstningen sedan äger rum på onsdag eller torsdag tycker jag är av underordnad betydelse.
It is of secondary importance whether the vote takes place on Wednesday or Thursday.
SwedishAllt annat är mycket berömvärt, mycket önskvärt, men av underordnad betydelse.
Everything else is very worthy, very desirable, but secondary.
SwedishDetta var ett arv från en tid då budgeten fortfarande var liten och av underordnad betydelse.
This was a relic of a time when the budget was still small and its role was negligible.
SwedishOm detta självbestämmande sedan kallas autonomi eller något annat är av underordnad betydelse.
It is not so important whether this self-determination is called autonomy or by another name.
SwedishNäringslivet får uppmärksamhet medan kultur ses som något av underordnad betydelse, något slags tillägg.
Business gets noticed, but culture is seen as something incidental, a sort of add-on.
SwedishVår roll, kommissionens roll, är av underordnad betydelse och består av två mycket tydliga uppgifter.
Our role, the role of the Commission, is secondary and consists of two very distinct tasks.
SwedishVi anser att det är ett problem som är av underordnad betydelse.
We consider that to be a problem of secondary importance.
SwedishMänskliga rättigheter är inte av underordnad betydelse, mänskliga rättigheter är universella grundläggande rättigheter!
Human rights are not of secondary importance. Human rights are universal fundamental rights.
SwedishNya målsättningar, såsom ett främjande av den ekonomiska tillväxten och andra uppgifter är av underordnad betydelse.
New objectives, such as the promotion of economic growth and other tasks, are subordinate to this.
SwedishResten av texten är enligt oss av underordnad betydelse.
So we would then leave out the rest of the text.
SwedishSituationen tillskrivs i betänkandet orsaker av underordnad betydelse och man undviker att beröra problemets grundorsak.
The report ascribes this state of affairs to secondary causes and avoids tackling the root cause of the problem.
SwedishDet anser jag inte vara av underordnad betydelse, både vad gäller ländernas deltagande och de olika disciplinerna.
Neither in terms of the countries' participation nor of the academic disciplines do I want this to be treated as secondary.
SwedishFrågan är inte av underordnad betydelse.
SwedishDet anser jag inte vara av underordnad betydelse, både vad gäller ländernas deltagande och de olika disciplinerna.
Neither in terms of the countries ' participation nor of the academic disciplines do I want this to be treated as secondary.
SwedishOrdalydelsen är av underordnad betydelse.
SwedishAllt detta är dock av underordnad betydelse.
SwedishVad en dryck kallas är förmodligen av underordnad betydelse för unga konsumenter och gör antagligen ingen skillnad för själva problemet.
What a drink is called is probably of secondary importance as far as young consumers are concerned, and will probably not make any difference to the problem.
SwedishAtt fladdermusen använder ekon i beckmörker för att samla in de aktuella variablerna till sin modell, medan svalan använder ljus, är av underordnad betydelse.
The fact that the bat uses echoes in pitch darkness to input the current variables to its model, while the swallow uses light, is incidental.
SwedishDet viktigaste är dock att vi hjälper till att skapa stabilitet i regionen och det problem som ni tar upp är därför för närvarande av underordnad betydelse.
The important thing, however, is that we help to bring stability to the region, and the problem you raise is therefore a subordinate point for the time being.
SwedishJag välkomnar också det faktum att vi nu inte har en oändlig rad brådskande angelägenheter beträffande frågor av underordnad betydelse, utan att vi har ett heltäckande synsätt.
I also welcome the fact that we do not now have a series of endless urgencies on incidental items but that we have a comprehensive approach.

Liknande översättningar för "av underordnad betydelse" på engelska

av preposition
av adverb
English
underordnad adjektiv
underordnad substantiv