"av trä" - Engelsk översättning

SV

"av trä" på engelska

EN
volume_up
brobana av trä {utr.} [exempel]
SV

av trä {adjektiv}

volume_up
En medelstor villa binder cirka 30 ton koldioxid om den är byggd av trä.
An average-sized wooden house binds some 30 tonnes of carbon dioxide in its wooden structures.
Fram till 1960-talet var byggnaderna på landsbygden i Polen huvudsakligen av trä.
Until the1960s, the buildings in rural areas of Poland were mainly wooden.
Exempelvis är flervåningshus av trä vanligare i Sverige än i Finland.
In Sweden, for example, wooden blocks of flats are more common than in Finland.

Användningsexempel för "av trä" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDär har en lag utfärdats i vilken användning av trä i nya byggnader föreskrivs.
A new law has been passed there which requires timber to be used in new buildings.
SwedishDet föreslås en europeisk kampanj för att främja användningen av trä och trävaror.
A European campaign to promote the use of wood and wood products is being proposed.
SwedishFram till 1960-talet var byggnaderna på landsbygden i Polen huvudsakligen av trä.
Until the1960s, the buildings in rural areas of Poland were mainly wooden.
SwedishComplab Konstruktionsteknik Mekanisk provning av stål, trä och betong.
Complab Structural Engineering Mechanical testing of steel, wood and concrete.
SwedishExempelvis är flervåningshus av trä vanligare i Sverige än i Finland.
In Sweden, for example, wooden blocks of flats are more common than in Finland.
SwedishJust detta direktiv möjliggör väsentliga framsteg för saluföring av trä.
This directive in particular would enable great progress to be made in marketing wood.
SwedishTorv ger ett väsentligt bidrag när man skall öka användningen av trä i energiproduktionen.
The use of peat is essential with the increase of the use of wood to produce energy.
SwedishAntar de 27 medlemsstaterna beslut för att reglera importen av trä från Flegtländer?
Are the 27 Member States passing decisions regulating imports of timber from FLEGT countries?
SwedishPå de många övriga möjligheterna för användandet av trä behöver jag säkerligen inte gå in.
There is no need for me to dwell on the many other varied uses of wood.
SwedishEn medelstor villa binder cirka 30 ton koldioxid om den är byggd av trä.
An average-sized wooden house binds some 30 tonnes of carbon dioxide in its wooden structures.
SwedishNyss talade en av våra kolleger om trä som energikälla.
Just now, one of our colleagues spoke about wood as a source of energy.
SwedishJag stöder också föredragandens åsikt att direktivet bör täcka trädamm från alla typer av hårt trä.
I also support the rapporteur's view that the directive should cover wood dust from all types of hardwood.
SwedishDu kommer behöva en hårdare bit av trä än den, cowboy.
You're gonna need a harder piece of wood than that, cowboy.
SwedishBara i Baden-Württemberg uppgår omfattningen av stormskadat trä till i runda tal 25 miljoner kubikmeter virke.
In Baden-Württemberg alone the accumulation of storm wood runs to about 25 million solid cubic metres.
SwedishUnder största delen av mänsklighetens historia har vi tvingats tillverka våra bruksföremål av trä, metall och sten.
For the best part of the history of mankind, we have had to make our tools from wood, metal and stone.
Swedish(NL) Under största delen av mänsklighetens historia har vi tvingats tillverka våra bruksföremål av trä, metall och sten.
For the best part of the history of mankind, we have had to make our tools from wood, metal and stone.
SwedishOch jag som trodde det skulle vara gjort av trä.
SwedishI Polen finns det till exempel många företag som tillverkar mycket bra leksaker av trä eller syntetiska ämnen.
In Poland, for instance, there are many undertakings producing very good quality toys made of wood or synthetic substances.
SwedishFör det andra: Vi måste undantagsvis även stödja nödvändiga transporter och exporter av värdefullt trä till tredje land.
Secondly: we must, as an exception, also support necessary transportation and exports of valuable timber to third countries.
SwedishDet är viktigt att ha ett system som övervakar transporten av trä och trävaror från avverkningen och ända fram till exporten.
It is essential to have a system by which to monitor movements of timber and derived products from harvesting right up to export.

Liknande översättningar för "av trä" på engelska

trä substantiv
trä verb
av preposition
av adverb
English
av behovet påkallad adjektiv
English
av betong adjektiv
English
av naturen adverb
English
av luft adjektiv
English
av imponerande höjd adjektiv
English
av mycket hög kvalitet adjektiv
English