"av sig själv" - Engelsk översättning

SV

"av sig själv" på engelska

SV

av sig själv {adverb}

volume_up
av sig själv (även: automatiskt)
Euron kommer inte att bli en världsvaluta av sig själv.
The euro will not automatically become a global currency.
Referensramen måste skapas av politikerna - den kommer inte av sig själv genom offentliggörandet.
This frame of reference must be created by politicians - it will not automatically come with publication.
Det förefaller mig vara en reträttstrid som kommer att vara förlorad av sig själv i samma ögonblick som EU utvidgas med tio nya medlemsstater.
This seems to me to be a rearguard action that will automatically be fighting a losing battle when ten new Member States join the EU.
av sig själv
volume_up
per se {adv.} (latin)

Användningsexempel för "av sig själv" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishHamnar konkurrerar med varandra, och vi måste låta marknaden fungera av sig själv.
Ports compete with one another and we must allow the market to do its work.
SwedishFrukten kommer inte bara att regna ned på skolorna av sig själv efter sommarlovet.
School fruit will not simply rain down on schools after the summer break.
SwedishMen en optimal effektivitet inställer sig inte nödvändigtvis av sig själv.
But optimum efficiency does not necessarily come about of its own accord.
SwedishLåt mig dock påpeka att denna reglering inte kan fungera av sig själv.
Let me point out, though, that this regulation will not work without effort.
SwedishDen handel som Wolf också efterlyser, kommer ju inte heller av sig själv.
The trade which is also sought by Mr Wolf does not just come of itself.
SwedishVi hoppas att konflikten kommer att lösa sig av sig själv.
(PL) Mr President, hopefully we might expect that with time the conflict will sort itself out.
SwedishEftersom marknaden inte balanseras av sig själv, är det nödvändigt att ge stöd till producenterna.
Since the market is not naturally balanced, producers do have to be granted aid.
SwedishSå typiskt av Victor van Doom att bygga en 20- meters staty av sig själv.
Typical of Victor Von Doom to build a 30- foot statue of himself.
SwedishVisserligen är det en dålig riktning som valts, men tåget fortsätter av sig själv utan motor.
Granted, we are on the wrong course, but in fact the vessel is drifting, engines stopped.
SwedishOm inte denna utveckling snart avstannar av sig själv, så behövs verkligen ett snabbt ingripande.
If ports refuse to turn a ship, swift action is most definitely required.
SwedishFrassoni började med att fälla ett omdöme om avsikter som enligt min åsikt faller bort av sig själv.
Mrs Frassoni started by making an accusation that I think discredits itself.
SwedishDet har inte kommit av sig själv som den brittiska regeringens representant har sagt.
It did not fall from the sky, as the representative of the British Government would have us believe.
SwedishMen "korruption" är inte bara ett ord i sig som skapats av sig själv.
Yet 'corruption' is not just a word that exists in and of itself.
SwedishVi måste tala om för den tvehågsna kommissionen att detta är en fråga som inte försvinner av sig själv.
We have to say to the reluctant Commission that this issue will not go away.
SwedishHan såg ut att vara för upptagen av att njuta av sig själv.
Besides, he seemed to be too busy enjoying himself from what I could see.
SwedishNär gener manipuleras blir resultatet arter och underarter som inte uppstår i av sig själv i naturen.
The manipulation of genes results in species and varieties which do not occur naturally.
SwedishDet absorberar inte av sig själv diskrimineringen på arbetsplatserna vad gäller kön och ålder.
They do not in themselves eradicate discrimination in the workplace on the grounds of sex or age.
SwedishDessutom att skaffa sig en självkännedom, dvs. hur man själv uppträder, hur man ger av sig själv.
Finally, there is self confidence, that is, how one appears to others, how one presents oneself.
SwedishEn utrikespolitik förutsätter att man har en tydlig definition av sig själv och sina intressen.
A foreign policy presupposes that one has a clear definition of oneself and of one's own interests.
SwedishEn utrikespolitik förutsätter att man har en tydlig definition av sig själv och sina intressen.
A foreign policy presupposes that one has a clear definition of oneself and of one' s own interests.

Liknande översättningar för "av sig själv" på engelska

sig pronomen
själv adverb
själv adjektiv
English
själv pronomen
av preposition
av adverb
English
för sig själv adverb
English
överlägga med sig själv verb