"av samma typ" - Engelsk översättning

SV

"av samma typ" på engelska

EN
SV

av samma typ {adjektiv}

volume_up
Det är faktiskt bara en trycksensor av samma typ som finns i dörrklocka.
It's really just a pressure sensor like the kind that's in a doorbell.
Just det, Tjernobyl - ett kärnkraftverk av samma typ som i Tjernobyl.
Yes, like Chernobyl, a Chernobyl-type nuclear power station.

Användningsexempel för "av samma typ" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEU har nyligen antagit förordningar av samma typ för transport med flyg och järnväg.
The EU recently adopted regulations of the same type for air and rail transport.
SwedishKnappen är tillgänglig bara om det finns flera fältkommandon av samma typ i dokumentet.
This button is only active when multiple fields of the same type exist in a document.
SwedishDet är faktiskt bara en trycksensor av samma typ som finns i dörrklocka.
It's really just a pressure sensor like the kind that's in a doorbell.
SwedishOm Du klickar på den här kommandoknappen flyttas markören till nästa fältkommando av samma typ.
Click here to move the cursor to the next field of the same type.
SwedishDet krävs tester av samma typ för växter som riskerar att kontamineras av genetiskt modifierade organismer.
Tests of the same type are necessary for plants at risk of GMO contamination.
SwedishOm Du klickar på den här kommandoknappen flyttas markören till föregående fältkommando av samma typ.
Click here to move the cursor to the previous field of the same type.
SwedishJust det, Tjernobyl - ett kärnkraftverk av samma typ som i Tjernobyl.
Yes, like Chernobyl, a Chernobyl-type nuclear power station.
SwedishJag hade faktiskt hoppats att även rådet i sin första behandling skulle kunna göra en modig tolkning av samma typ.
I really would have expected the Council to be equally bold at its first reading.
SwedishLeder till nästa förteckningspost av samma typ och med samma innehåll i dokumentet.
Jumps to the next index entry of the same type.
SwedishLeder till föregående förteckningspost av samma typ och med samma innehåll i dokumentet.
Jumps to the previous index entry of the same type.
SwedishJag är medveten om att Tibets stolta historia också håller på att skrivas om av samma typ av byråkrater.
I am aware that Tibet's proud history is also being rewritten by the same species of bureaucrat.
SwedishÄr det möjligt att nu få ett främjande initiativ av samma typ?
Can we have a promotional incentive of the same type now?
SwedishLadda det dokument som du vill koppla konfigurationen till, eller aktivera ett valfritt dokument av samma typ.
Load the document you want to connect to the configuration or open any document of the same type.
SwedishLeder till föregående förteckningspost av samma typ i dokumentet.
Edits the previous entry of the current index.
SwedishLåt oss inte vänta på en ny katastrof av samma typ som asbest innan vi blir medvetna om de faror som hotar oss.
Let us not wait for another asbestos-type crisis to make us aware of the dangers that are threatening us.
SwedishLeder till nästa förteckningspost av samma typ i dokumentet.
SwedishNu för tiden kan webbplatser hantera dynamiska funktioner av samma typ som du förväntar dig av en dator.
These days, websites are capable of dynamic functionality that you expect from desktop applications on your computer.
SwedishProblemet gäller emellertid inte bara Spanien: Det finns ett antal projekt av samma typ i Italien, Frankrike och Portugal.
Yet, Spain is not the only country concerned. Similar projects exist in Italy, France and Portugal.
SwedishJag är tvärtom övertygad om att sociala förmåner, av samma typ som den franska pensionen, skall stödjas.
On the other hand, I am sure that social benefits such as those under the French retirement system should be strengthened.
SwedishDe här personerna anser att symbolerna är av samma typ som sådana symboler finns på trafikskyltar eller emblem på sköldar.
These people believe that the symbols are very similar to the kind of symbols you find on traffic signs or the emblems you find on shields.

Liknande översättningar för "av samma typ" på engelska

samma tal
English
samma adjektiv
English
av preposition
av adverb
English
typ substantiv
typ adverb
English