"av principskäl" - Engelsk översättning

SV

"av principskäl" på engelska

SV

av principskäl [exempel]

volume_up
(DA) Rådet kommenterar av principskäl aldrig pressmeddelanden.
As a matter of principle, the Council never comments on press reports.
Rådet kommenterar av principskäl aldrig pressmeddelanden.
As a matter of principle, the Council never comments on press reports.
Av principskäl respekterar kommissionen de olika sociala modeller som medlemsstaterna har valt.
As a matter of principle, the Commission respects the different social models chosen by the Member States.

Användningsexempel för "av principskäl" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAv praktiska orsaker och av principskäl bör rätten till undantag bibehållas.
For practical reasons and for reasons of principle, the right to opt out should remain.
SwedishJag vill av principskäl ta upp en andra punkt angående rådets slutsatser.
I should like to raise a second point on the Council conclusions for reasons of principle.
SwedishVi gör det för det första av principskäl och för det andra av praktiska skäl.
Even a temporary restriction. We do so firstly on principle, and secondly for practical reasons.
SwedishALDE-gruppen kommer att rösta mot detta förslag av principskäl.
The ALDE Group will be voting against this proposal for reasons of principle.
Swedish(DA) Rådet kommenterar av principskäl aldrig pressmeddelanden.
As a matter of principle, the Council never comments on press reports.
SwedishAv ovanstående principskäl har jag röstat mot detta betänkande.
It is for these reasons of principle that I voted against this report.
SwedishRådet kommenterar av principskäl aldrig pressmeddelanden.
As a matter of principle, the Council never comments on press reports.
SwedishAv principskäl respekterar kommissionen de olika sociala modeller som medlemsstaterna har valt.
As a matter of principle, the Commission respects the different social models chosen by the Member States.
SwedishStorbritannien avstår från tillgång till finansiering av principskäl för att sedan få en rabatt.
The UK is renouncing access to funding on a principle of not applying for this fund in order to receive a rebate.
SwedishAv principskäl vägrar vi att samarbeta med en regering som ändå har fått parlamentets stöd.
We refuse to cooperate for fundamental reasons with a government that has managed nonetheless to acquire Parliament's support.
SwedishAv principskäl vägrar vi att samarbeta med en regering som ändå har fått parlamentets stöd.
We refuse to cooperate for fundamental reasons with a government that has managed nonetheless to acquire Parliament' s support.
SwedishVi måste bekämpa detta av principskäl.
We have to fight this as a matter of principle.
SwedishAllra först av principskäl.
SwedishJag föreslår det av principskäl.
SwedishJag motsätter mig därför av principskäl överföring av mycket personliga uppgifter och röstade därför också emot förslaget till resolution.
I therefore reject the transfer of highly personal data on principle and thus also voted against the motion for a resolution.
SwedishJag förstår mycket väl att man kan vara fientligt inställd till detta förslag av principskäl, och van den Berg sade saker angående detta som jag förstår.
I fully understand that there might be hostility on principle, and I understand what Mr van den Berg said on the subject.
SwedishSåväl av principskäl som av praktiska skäl har jag tvingats rösta emot de förslag till ändring av texten som kommissionen har föreslagit.
For reasons of principle as well as for practical reasons, I felt bound to vote against the amendments to the text proposed by the Commission.
SwedishVidare vill jag av principskäl säga att det inte är en obetydlig uppgift de nya medlemsstaterna och institutionerna har framför sig.
Moreover, as a general matter of principle, the kind of example the new Member States and institutions have before them is not merely a minor issue for us.
SwedishAv principskäl anser kommissionen att det är av största vikt att lagstiftningsförslag utformas på grundval av välgrundade vetenskapliga råd.
As a matter of policy, the Commission considers it to be of the utmost importance to draft legislative proposals on the basis of sound scientific advice.
SwedishFlyktingarnas rättigheter måste stärkas - flyktingar kan till följd av sin status som särskilt ”skyddsbehövande” av principskäl arresteras.
The rights of refugees must be bolstered - because of their status as particularly 'in need of protection', refugees cannot, as a matter of principle, be taken into custody.

Liknande översättningar för "av principskäl" på engelska

av preposition
av adverb
English
av behovet påkallad adjektiv
English
av betong adjektiv
English
av naturen adverb
English
av luft adjektiv
English
av imponerande höjd adjektiv
English
av mycket hög kvalitet adjektiv
English
av någon anledning adverb
English
av låg börd adjektiv
English
av en tillfällighet
av hankön adjektiv
English
av alla medel