"av plast" - Engelsk översättning

SV

"av plast" på engelska

EN
SV

av plast {adjektiv}

volume_up
Och vid slutet av denna process kommer små flagor av plast: en typ, en grad.
And out the end of that part of the process come little flakes of plastic: one type, one grade.
De är av plast, men de betecknas faktiskt inte som det ena eller det andra.
They are a plastic, but they are not really designated as one or the other.
Tja, kanske några fyrkantiga föremål av plast med märkliga symboler på.
Well perhaps some rectangular pieces of plastic with strange symbols on them.

Användningsexempel för "av plast" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDe är av plast, men de betecknas faktiskt inte som det ena eller det andra.
They are a plastic, but they are not really designated as one or the other.
SwedishTja, kanske några fyrkantiga föremål av plast med märkliga symboler på.
Well perhaps some rectangular pieces of plastic with strange symbols on them.
SwedishMen kapsylerna tillverkas i andra fabriker av en annan sorts plast, polypropylene.
Also, the caps are produced in separate factories from a different plastic, polypropylene.
SwedishOch vid slutet av denna process kommer små flagor av plast: en typ, en grad.
And out the end of that part of the process come little flakes of plastic: one type, one grade.
SwedishEn lärare berättade för mig hur man uttrycker att mindre än fem procent av all plast återvinns.
A teacher told me how to express the under-five-percent of plastics recovered in our waste stream.
SwedishPET-flaskor (av plast) tillverkas utgående från så kallade förformar.
PET (plastic) bottles are made from 'preforms'.
SwedishLiksom trävaror utsätts också pappersprodukter för tryck från substitut i form av plast, glas och metaller.
Like wood products, paper products are also under pressure from substitutes such as plastic, glass and metals.
SwedishUppfinnandet av plast och utvecklandet av en kemisk industri verkade länge ge oanade möjligheter.
The invention of plastics and the development of a chemical industry appeared to offer unknown opportunities for a long time.
SwedishAv dessa 15 ” rena ” leksaker kom majoriteten, nio för att vara exakt, från en grupp av leksaker i plast som inte innehöll ftalater.
The directive permits a limit value of 0.10 %, compared with Denmark’ s figure of half that amount: 0.05 %.
SwedishPå denna punkt i processen, har vi en blandad plastkomposit: många olika plastsorter och många olika grader av plast.
At the end of this process, we have a mixed plastic composite: many different types of plastics and many different grades of plastics.
SwedishMer konkret är idén att i rådets direktiv 70/221/EEG införa nya bestämmelser för bränsletankar av plast för motorfordon.
In particular, the idea is to introduce into Council Directive 70/221/EEC new provisions for plastic fuel tanks for motor vehicles.
SwedishMer konkret är idén att i rådets direktiv 70 / 221 / EEG införa nya bestämmelser för bränsletankar av plast för motorfordon.
In particular, the idea is to introduce into Council Directive 70/ 221/ EEC new provisions for plastic fuel tanks for motor vehicles.
SwedishAv dessa 15 ”rena” leksaker kom majoriteten, nio för att vara exakt, från en grupp av leksaker i plast som inte innehöll ftalater.
Among these 15 ‘clean’ toys, the majority, nine to be precise, were from a group of plastic toys that did not contain phthalates.
SwedishEnligt ramdirektivet om avfall är medlemsstaterna skyldiga att införa separat insamling av papper, metall, plast och glas senast 2015.
Under the Waste Framework Directive, Member States are obliged to introduce by 2015 separate collections for paper, metal, plastic and glass.
SwedishMed höftleder av plast.
SwedishDet första är att man inför enhetliga provningsstandarder för bränsletankar av plast; här inbegrips alla typer av motorfordon, både bilar och yrkesfordon.
The first is that it introduces uniform test standards for plastic fuel tanks; that covers all types of motor vehicles, both cars and commercial vehicles.
SwedishFtalater tjänar till att göra leksaker av PVC-plast mjukare, men ämnet läcker ut, särskilt om man suger på leksakerna, och det gör naturligtvis små barn.
Phthalates are intended to soften PVC toys, but the substances leach out, certainly if the toys are chewed, as they in fact are by small children, of course.
SwedishDet är, till exempel, nu möjligt att tillverka innanmätet för tv-apparater helt och hållet av plast istället för plast och metall, vilket gör det enklare att återvinna dem.
For example, the insides of televisions can now be made completely of plastic instead of plastic and metal, making them easier to recycle.
SwedishNej, det var inte föremål av plast, men stensigill, koppartavlor, keramik och, något förvånande, en stor skylt, som var nedgrävd nära en stads stadsport.
Well no, not pieces of plastic, but stone seals, copper tablets, pottery and, surprisingly, one large sign board, which was found buried near the gate of a city.
SwedishDet är även möjligt för en tillverkare att flytta upp en fordonsmodell till en klass för större fordon genom att helt enkelt lägga till 15 cm av plast på fordonets främre del.
It is also possible that a manufacturer could move a model up to a class containing larger vehicles simply by adding 15 cm of plastic to the front.

Liknande översättningar för "av plast" på engelska

plast substantiv
English
av preposition
av adverb
English
av behovet påkallad adjektiv
English
av betong adjektiv
English
av naturen adverb
English
av luft adjektiv
English
av imponerande höjd adjektiv
English
av mycket hög kvalitet adjektiv
English
av någon anledning adverb
English
av låg börd adjektiv
English
av en tillfällighet
av hankön adjektiv
English