"av olika slag" - Engelsk översättning

SV

"av olika slag" på engelska

EN
SV

av olika slag {adjektiv}

volume_up
av olika slag
av olika slag
Hur många olyckor av olika slag orsakas av alkoholism eller narkotikaanvändning?
How many accidents of different kinds are caused by alcoholism or drug use?
Detta är punkter som religiösa fundamentalister av olika slag nu vägrar att acceptera.
These are points which religious fundamentalists of different kinds now refuse to accept.
Dessutom har flera EU-subventioner visat sig inbjuda till missbruk av olika slag.
In addition, various EU subsidies have proved to be an invitation to commit abuses of many different kinds.

Användningsexempel för "av olika slag" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishHur många olyckor av olika slag orsakas av alkoholism eller narkotikaanvändning?
How many accidents of different kinds are caused by alcoholism or drug use?
SwedishInom EU finns det för närvarande ungefär 200 miljoner bilar av olika slag.
In the EU at this time, there are about 200 million cars of all different varieties.
SwedishDet innefattar frågor av olika slag, frågor som människor bryr sig väldigt mycket om.
It includes a wide range of issues, issues about which people are desperately concerned.
SwedishDetta är punkter som religiösa fundamentalister av olika slag nu vägrar att acceptera.
These are points which religious fundamentalists of different kinds now refuse to accept.
SwedishHär finns det verkligen djupgående övertygelser av olika slag, även av ordningspolitisk natur.
There are profoundly different views here, including on the structural impact.
SwedishDet är inte precis på samma sätt med olja, annan energi eller råvaror av olika slag.
That is not exactly the same in the case of oil, other energies or raw materials of all kinds.
SwedishVidare kan du skapa förteckningar av olika slag, t.ex. innehållsförteckningar, i textdokument.
Additionally, you can create various indexes and tables in text documents.
SwedishI vårt Arkitektur Lab ritas och byggs modeller av olika slag.
In our Architecture Lab visualizations and models are designed and built.
SwedishDessutom har flera EU-subventioner visat sig inbjuda till missbruk av olika slag.
In addition, various EU subsidies have proved to be an invitation to commit abuses of many different kinds.
SwedishDagens betänkande vittnar om de många andra frågor av olika slag som fondbranschen står inför.
Today's report testifies to the wide range of other issues confronting the European funds industry.
SwedishVi står naturligtvis inför hinder av olika slag, framför allt det välbekant problemet med enhällighet.
We are certainly facing all kinds of obstacles, in particular the famous unanimity problem.
SwedishDessa värden genomsyrar följaktligen den politik vi för, och vi vidtar åtgärder av olika slag.
These values therefore inspire the implementation of our policy and we take actions in different forms.
SwedishSedan måste vi också komma ihåg att vi i många asylfall talar om familjeåterförening av olika slag.
We must also remember that in many asylum cases we are dealing with family reunions of different kinds.
SwedishDe flesta oegentligheter gäller också som vanligt utgifter som gjorts i medlemsstaterna och de är av olika slag.
As usual, most irregularities pertain to expenditure in the Member States and vary in nature.
SwedishTredimensionella mätningar av olika slag är också en trend samt nya sätt att simulera flöden.
Different kinds of three-dimensional measurements is also a trend, as well as new methodologies to simulate flows.
SwedishJordbrukarna behöver tillräckligt med produkter av olika slag, om inte annat så för att förhindra att resistens byggs upp.
Farmers need sufficient different products, if only to prevent resistance from building up.
SwedishFör att bara byta erfarenheter av olika slag behöver man verkligen ingen akademi i den bemärkelsen.
A College along these lines is not really needed just for the purpose of exchanging different types of experience.
SwedishSamtal av olika slag på engelska, franska, svenska, tyska och walesiska ingår i det empiriska materialet.
Conversations of various kinds in English, French, Swedish, German and Welsh are part of the empirical material.
SwedishI alla de processer och aktiviteter där vi människor är inblandade lämnar vi efter oss avfall av olika slag.
He is well aware that the mining industry and by that geology come with its share of image problems, Professor Pär Weihed.
SwedishJag stöder begäran om att Europeanas innehåll utökas med minst 15 miljoner digitaliserade verk av olika slag fram till 2015.
I support the call for Europeana to reach a stock of at least 15 million different digitised objects by 2015.

Liknande översättningar för "av olika slag" på engelska

av preposition
av adverb
English
olika adjektiv
olika adverb
slag substantiv
English